SVT/Så mycket kloakvatten släpper Skåne ut i Öresund

Så mycket kloakvatten släpper Skåne ut i Öresund

Det är inte bara danskarna som släpper ut orenat avloppsvatten i havet, även skåningarna längs Öresundskusten bidrar med hundratusentals kubikmeter årligen. Det kallas bräddning och anses som ett nödvändigt ont när det regnar så mycket att avloppsreningsverken och ledningsnäten inte mäktar med.
___________________________
Kommentar: Läs även de övriga artiklarna från SVT
I reportaget: Danmark värst – släpper ut mest avloppsvatten i Öresund
Så sägs att danskarna släpper ut 7 milj m3 avloppsvatten/år i Öresund. (2014-2018)
Svenskarna släpper ut 297 tusen m2/år (2017-2019). 
Jämfört med KÖping så är Malmöregionen betydligt bättre? på att inte brädda och haverera i reningsverken. Köping släpper ut ca 60 000 m3/år som bräddning och bidrager därmed till ytterligar 10% av de totala utsläppen (räknat på fosfor) från reningsverkets renade vatten på totalt 3,3 milj m3/år. Se miljörapport 2015 från Köpings Norsa reningsverk. Utsläppen är ung lika stora årligen 2013-2018. Köping har 20 500 invånare.  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *