SVT- Inrikes/ Miljoner kubikmeter kloakvatten ut i Öresund från Köpenhamn

Miljoner kubikmeter kloakvatten ut i Öresund

Planerna på att släppa ut stora mängder orenat avloppsvatten från Köpenhamn i Öresund under fem dagar har väckt uppståndelse i både Sverige och Danmark. Planerna har skjutits upp – men nu avslöjas att betydligt större mängder kloakvatten har släppts ut i havet de senaste åren.
_________________________________________________

Att Köpenhamn på fem år släppt ut 35 miljarder liter orenat avloppsvatten i Öresund chockerar miljödirektören på Skånes länsstyrelse. ”Det är så extrema mängder”, säger Annelie Johansson.
Att Annelie inte kände till vad som händer i Danmark kan jag förlåta henne.

Hur mycket orenat avloppsvatten som går ut från reningsverken på den svenska sidan av Öresund i samband med översvämningar ber hon att få återkomma till. Länsstyrelsen ska sammanställa siffror under dagen.

Sverige är stämda inför EU domstolen för alltför dålig rapportering bla. bräddningar saknades.

Enskilda anläggningar bräddar inte, fungerar vid strömavbrott, ger ett  bättre resultat än de stora verken, återcirkulerar näringen lokal, utan kemikalier …..

De är helt enkelt bäst, bara i nödfall kan stora reningsverk accepteras.

God natt.
T

___________________________________________________________

”Annelie Johansson pekar också på bakterier, virus, kemikalier, hormoner, metaller och organiska ämnen som på reningsverken spjälkas ner genom kemisk rening.

– Om de går ut orenade tas de upp i näringskedjan och så hamnar de slutligen på vårt matbord, säger hon.”

Lögn att metaller ”spjälkas ner”. POP kan ibland spjälkas ner, men kan leda till ändå mer problematiska föreningar.

Lars

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *