SVD/ ”Dags att förbjuda slöseriet med fosfor”

”Dags att förbjuda slöseriet med fosfor”

Genom utredningen ”Hållbar slamhantering” har Sverige återigen getts chansen att återvinna stora mängder fosfor i vårt eget avloppsslam. Det skriver företrädare för återvinningsindustrin tillsammans med Svenskt Vatten.

_________________________________________

Mailkommentar:

”Sverige behöver ett fungerande kretslopp av näringsämnen som fosfor och kväve mellan stad och lantbruk, skriver artikelförfattarna. Rätt så långt

Men det kommer inte att ske via avloppssystemet,  av två skäl:

1.)  den utfällda fosforföreningen är inte tillgänglig som växtnäring då det är inlåst av fällningskemikalier tillsatt  i “reningsverket”
2.)  hållbar slamhantering är en oxymoron eftersom man inte kontrollerar eller ens mäter hur förorenad fosforn är av andra kemikalier.   De här artiklarna av den dödsdömda avloppsindustrin är ett försök att åter försöka framstå som återvinnare !
/Carl LIndström, fd miljöattache Washington

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *