Froud, dvs skit på svenska

Svenska.
Ibland har jag mött VA-intressenter (politiska, ekonomiska, tekniska), som tycker jag är onyanserad, orättvis när jag inte ger dem credit och beröm för de bra saker de gör men bara påvisar hur destruktiv tekniken är, hur orimligt dyra systemen blir, hur miljö farlig systemen är, hur resursförstörande, hur inkräktande teknologin är etc.
Ni ljuger om kostnader för bra småskalig teknik,  ni döljer bedrägerier om hur ni spritt rykten om att det är småskalig teknik som “förstör Östersjön”,  sprider smittor, orsakar övergödning etc.,  etc.,  etc.  i all oändlighet.
Ni säger att vi som arbetar småskaligt inte är realistiska om vad folk vill ha (om de får välja bland det bästa avloppet och de bästa små systemen, att vi döljer nackdelar om var det fungerar och var det inte fungerar …
Vi kan medge att det är en form av bedrägeri och om det är bedrägligt, så har jag bara en fråga:  vad får er att tro att ert “bedrägeri” är bättre än vårt ???
 
US

Sometimes I have met people from the sewer industry who are outraged at my attacks on all the bad things they are doing and don’t mention problems with small scale technology … may I just ask you:

What the fuck makes you think that your fraud is better than our’s ???
Carl LIndström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *