Hallstahammars-Tränsta/ JO anmälan: Sörmland vatten och Katrineholms kommun

Jag har tipsat media om min JO-anmälan. Kanske någon vaknar till och vill undersöka saken.
Mvh / Patricia

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 25 maj 2020 18:59
Till: svtnyheter@svt.se <svtnyheter@svt.se>; morgonstudion@svt.se <morgonstudion@svt.se>; nyhetsmorgon@tv4.se <nyhetsmorgon@tv4.se>; nyheterna.goteborg@tv4.se <nyheterna.goteborg@tv4.se>; nyheterna.lulea@tv4.se <nyheterna.lulea@tv4.se>; nyheterna.malmo@tv4.se <nyheterna.malmo@tv4.se>; nyheterna.skaraborg@tv4.se <nyheterna.skaraborg@tv4.se>; nyheterna.umea@tv4.se <nyheterna.umea@tv4.se>; granskning@svt.se <granskning@svt.se>; 71717@expressen.se expressen <71717@expressen.se>; tipsa@aftonbladet.se aftonbladet <tipsa@aftonbladet.se>; nyhetstips@dn.se DN <nyhetstips@dn.se>; nyheter@svd.se <nyheter@svd.se>; kalla.fakta@tv4.se kalla fakta <kalla.fakta@tv4.se>; cecilia.wanger@tv4.se <cecilia.wanger@tv4.se>; webbredaktion@svd.se svd <webbredaktion@svd.se>; klotet p4 <klotet@sr.se>; kossornas planet sr <kossornasplanet@sverigesradio.se>; kaliber@sverigesradio.se <kaliber@sverigesradio.se>; annika.h.eriksson@sverigesradio.se <annika.h.eriksson@sverigesradio.se>; markus.alfredsson@sverigesradio.se <markus.alfredsson@sverigesradio.se>; sofia.boo@sverigesradio.se <sofia.boo@sverigesradio.se>; daniel.varjo@sverigesradio.se <daniel.varjo@sverigesradio.se>; annika.beijbom@sverigesradio.se <annika.beijbom@sverigesradio.se>; info@erikpalm.com <info@erikpalm.com>; redax@smalanningen.se <redax@smalanningen.se>; live@hallmedia.se <live@hallmedia.se>; anna.lilliequist@smalanningen.se <anna.lilliequist@smalanningen.se>; johan.carlsson@smalanningen.se <johan.carlsson@smalanningen.se>; Katrineholmskuriren <tips@kkuriren.se>; p4vastmanland@sverigesradio.se <p4vastmanland@sverigesradio.se>; redaktionen@bblat.se <redaktionen@bblat.se>; tips@vlt.se <tips@vlt.se>; vastmanland@svt.se <vastmanland@svt.se>; Per Anders Lenhov <pa.lenhov@vastmanland.tv>; Ulrika Westerberg <ulrika.westerberg@sr.se>; Magnus Östin <Magnus.Ostin@mittmedia.se>; Jenny Berggren <jenny.berggren@svt.se>; Ida Svansbo <ida.svansbo@sr.se>; anders.brage@mittmedia.se <anders.brage@mittmedia.se>; bjorn@magazin24.se <bjorn@magazin24.se>; michaela@magazin24.se <michaela@magazin24.se>; dennis@magazin24.se <dennis@magazin24.se>; redaktion@magazin24.se <redaktion@magazin24.se>
Ämne: VB: Kopia av anmälan till JO

Hej!
Efter att i en snart månads tid ha försökt få ut offentliga uppgifter från Katrineholms kommun och deras bolag Sörmland vatten utan någon riktig framgång har jag nu skickat in en JO-anmälan.
Bakgrunden till det hela är att jag misstänker att företaget Biototal AB har spridit 4335 ton slam i min hembygd trots att de från Hallstahammars kommun bara har tillstånd att sprida 1169 ton, vilket har framkommit ur handlingar från Hallstahammars kommun. Att de ens skulle sprida slam var ingenting vi boende hade blivit informerade om överhuvudtaget utan det kom som mycket otrevlig överraskning för oss alla. Det var fruktansvärt att bo här under deras totala belägring av byn.
Jag började undersöka var slammet kom ifrån och det visade sig komma från Katrineholms och Flens renings verk. Där började min jakt på att få tag i uppgifter och handlingar och jag kan inte påstå att utlämnande av de offentliga handlingarna har varit direkt skyndsamma vilket framgår i min anmälan.
Jag vidarebefordrar härmed en kopia på min JO-anmälan om det kan vara av medialt intresse.
Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo
___________________________________________________

JO Sörmland vatten och Katrineholms kommun

24 maj 2020  23:08

Nu har jag tröttnat på att Sörmland vatten och Katrineholms kommun inte ger mig de uppgifter och handlingar jag har efterfrågat i en månads tid och har nu JO-anmält dem för att de bryter mot offentlighetsprincipen och för att de inte diarieför mitt ärende.

Nedan följer min anmälan

Mvh / Patricia

Anmälan mot
Katrineholms kommun och deras bolag Sörmland vatten

Ev. dokumentref
Fick inget diarienummer

Beskrivning
Bakgrunden till mitt ärende är som så att vi i min hembygd blev helt tagna på sängen när det började gå lastbilar med släp fullastade med avloppsslam på den lilla grusvägen utanför mitt hus på landet. Lastbilarna fortsatte ut på en åker och dumpade avloppsslammet där och vände och körde tillbaka samma väg utanför mitt hus. Vägen går rätt igenom våran gård där vi har bostadshuset på ena sidan vägen och ladugård och lador på andra sidan. Vi hade inte fått någon information om detta överhuvudtaget. Transporterna började runt 6 tiden på morgonen den 21:a april och fortsatte till sen kväll. Nästa morgon fortsatte transporterna gå genom vår gård och vi började räkna dem och vi kom upp till 29 transporter enkel resa, vi kan ha missat några också men minst 29 kom den 22:a april. Transporterna fortsatte även den 23:e men hade då ändrat rutt och kom bakvägen så vi hade ingen möjlighet att räkna dem den dagen men grannar som bor efter den vägen berättade att det var en förfärlig trafik hela den dagen också. Den 24:e kom några enstaka transporter.
Transporterna orsakade stor skada då det var väldigt varmt och torrt och inga åtgärder hade utförts för att minska vägdammet från grusvägen. Det dammade så fruktansvärt mycket att det inte gick att vistas ute varken djur eller människor. Fönster och dörrar gick inte heller att ha öppna. Lasten var otäckt och stanken från bilarna var så outhärdlig att det nästan vände sig i magen på en. Giftångorna från slammet brände i lungor och luftrör och ögonen tårades bara bilarna åkte förbi. Lastbilarna skramlade , mullrade och bullrade och marken skakade. Djuren i bygden blev så rädda och skrämda att en del skrämdes ur sina hagar och fick sedan efter infångande hållas inomhus.
När sedan slammet började spridas var det torrt och blåsigt och slam-dammet spred sig och lade sig på hus, gårdar, odlingar, och i människor och djurs lungor och slemhinnor. Fönstren på husen blev alldeles igendammade och blev tvungna att tvättas när allt var över. Vi som bor i bygden mår fruktansvärt dåligt av händelsen och jag börjar då försöka efterforska vad som egentligen händer och begär ut handlingar från Hallstahammars kommun. Jag får då reda på att företaget Biototal AB ska sprida avloppsslam från Katrineholms och Flens reningsverk på Lisjö säteris ägor på gränsen mellan Hallstahammars och Köpings kommuner. I en mailkonversation mellan en miljöinspektör och en person från Biototal uppger företaget att det kommer att röra sig om totalt ca 30 transporter för att transportera slammet från reningsverket till åkern i Hallstahammar. Det är då jag drar öronen åt mig eftersom när vi räknade kom minst 29 lastbilar med släp på bara en dag och transporterna gick i skytteltrafik i tre hela dagar och några enstaka en fjärde dag.
I de handlingar jag begärde ut från Hallstahammars kommun ser jag att nämnden har beslutat att maximalt 1169 ton avloppsslam får spridas på den aktuella åkern. Jag läser då i andra dokument från Hallstahammars kommun där andra uppgifter framkommer från reningsverk och företaget att det istället rör sig om 4335 ton slam som ska transporteras ut och spridas. Jag hör mig för med en lastbilschaufför som också bor i trakten och som bevittnade händelserna och frågade honom om hur många ton han skulle uppskatta att varje transport tar. Han svarar att de kan ta upp till 40 ton/ekipage men uppskattar att det i detta fall snarare rör sig om mellan 33-36 ton/ekipage. När jag då räknar på antalet ton som Hallstahammars kommun har beslutat får spridas och hur många transporter som krävs för att transportera ut det får jag det till ca 30 st.
Det måste då innebära att företaget Biototal och Lisjö säteri har spridit åtminstone 3ggr så mycket slam som de har tillstånd för.
Då börjar jag min utdragna kamp mot Katrineholms kommun och deras bolag Sörmland vatten för att få ut de handlingar som rör detta ärende för att jag ska kunna få klarhet i vad som faktiskt har hänt eftersom mycket tyder på att det inte har gått rätt till.

Det här är korrespondensen mellan mig, Katrineholms kommun och Sörmland vatten:

Den 28:e april skrev jag i ett mail till Katrineholms kommun:

“Jag är boende i en by i Köpings kommun och har blivit fruktansvärt drabbad av slamspridning i mitt närområde. Slammet som har dumpats och spridits här hos mig ska komma ifrån Katrineholms och Flens reningsverk .
Jag har tagit del av ett dokument där det framkommer att 4335 ton slam har mottagits av företagen Biototal AB och David Edeen, Lisjö Säteri. Åkeriet som har stått för transporterna ska enligt uppgift från reningsverket vara Bygg och schakt från Katrineholm
Jag skulle vilja ta del av alla handlingar som gällande detta ärende.
Jag är framförallt intresserad av att få se vågsedlarna från varje transport som gick från reningsverken, hur många transporter som lämnade reningsverket, vilka kostnader det rör sig om T.ex :Vad fick Biototal betalt för att ta emot allt slam?
Men som sagt är alla dokument ni har rörande detta är av intresse.
Jag mottar gärna dokumenten via e-post, men det går även bra att skicka dem till min hemadress.”

Den 29:e april får jag detta svar:

“Hej!

De uppgifter du önskar ta del av såsom vågsedlar, transportvolymer och kostnader är inget som vi som tillsynsmyndighet har. Reningsverken i Katrineholm och Flen drivs av det kommunala bolaget Sörmland Vatten, så kontakta bolaget för att få del av uppgifterna. kundservice@sormlandvatten.se.

Med vänlig hälsning
Eva Frykman
Miljöchef”

Då vänder jag mig den 29:e april till Sörmland vatten för att få ta del av de efterfrågade uppgifterna.
Det går ett tag och jag får inget svar så den 6:e maj mailar jag igen och frågar hur det går och om de kan ta fram uppgifterna jag efterfrågar.
Jag får då svar från kundservice att min fråga är vidarebefordrad till produktionschef Marie Norén för återkoppling.
Det går ett tag till och jag hör ingenting ifrån dem så den 14:e maj skriver jag:

“Det har gått ett tag nu och jag har inte hört någonting. Den 29:e april skickade jag en förfrågan om att få ta del av uppgifter angående slamtransporterna från ert reningsverk till Hallstahammar.
Hur går det med den saken? Jag behöver verkligen de uppgifterna snarast.”

Den 15:e får jag svaret:

“Hej Patricia,
Din fråga ligger hos produktionsansvarig på reningsverken för svar.
Skickar en påminnelse till dem.
Med vänlig hälsning
Pernilla, kundservicehandläggare”

Ett par timmar senare skrivs det:

“Hej Patricia,
Jag har fått återkoppling från produktionsansvarig att detta nu ligger hos Biototal. Vi har stött på Biototal igen om att få svar. Återkommer till dig när vi har det.
Med vänlig hälsning
Pernilla, kundservicehandläggare”

Då svarar jag den 15:e maj:

“Hej!
Tack för återkopplingen.
Det är Biototal som är problemet. Det är därför jag vänder mig till er för att få korrekta uppgifter. Biototal kommer med falska uppgifter till Hallstahammars kommun och därför vänder jag mig till er för att bl.a. få vågsedlar från åkeriet.
Biototal har kört ut ohyggliga mängder slam från ert reningsverk och dumpat allt i min hembygd. De har uppgett för Hallstahammars kommun att det rör sig om 1169 ton avloppsslam och att ca 30 transporter skulle köra ut det. Nu var det så att transporterna gick i flera dagar och bara på en dag kom 30 transporter. Därför finns det all anledning att inte tro på vad Biototal uppger då det inte är sanningsenliga.
Det måste väl finnas dokumenterat hos er hur mycket slam som har lämnat ert reningsverk? Är det inte den mängden ni betalar för att bli av med?
Det är ett mycket oärligt företag som gått bakom ryggen på oss alla. Vi har polisanmält dem och jag försöker få tag i alla uppgifter som finns. Uppgifter från Biototal är inte särskilt förtroendeingivande.
Tomas Kjellquist från Biototal är mycket vältalig men han och företaget visar ingen som helst hänsyn till människorna vars liv han förstör. Man går över lik för pengarna som finns att tjäna här.
Så jag vore väldigt tacksam jag kan få uppgifter som inte har friserats av Biototal utan som kommer från en opartisk källa.”

Det går ett par dagar och jag har fortfarande inte fått de handlingar och uppgifter jag efterfrågat.
Den 18:e maj får jag detta svar:

“Hej Patricia.
Tack för ditt mail. Sörmland Vatten har fullt förtroende för Biototal och Vi är stolta för det slam som Vi återför till produktiv åkermark.
Sörmland Vatten kan bekräfta att de uppgifter gällande antal ton som Du anger i ditt mail stämmer.
För mer information ombeds Du kontakta Biototal.
Allt gott.
Marié ”Mimmi” Norén
Produktionschef”

Detta svar skickades också som kopia till Tomas Kjellquist ägare till företaget Biototal och det gjorde mig upprörd med tanke på vad jag har berättat för dem så jag svarade samma dag:

“Hej!
Jag ifrågasätter starkt varför ni skickar kopia till Tomas Kjellqust? Det känns inte bra när jag har förklarat vår situation för er.
Jag kräver att ni sänder mig alla dokument rörande detta ärende antingen via e-post eller vanlig post. Jag vill också få tag i alla vågsedlar från transportföretagen samt uppgifter på hur mycket Sörmlands vatten har betalat för att göra sig av med slammet.
Slammet ni säger er vara stolta över har haft förödande konsekvenser för oss i Tränsta då det har orsakat skador på våra kroppar och på vår egendom.
Efter som SV är ett kommunalt bolag måste handlingarna ni har vara offentliga och jag begär att få dem sända till mig enligt offentlighetsprincipen. Jag har försökt sedan den 28:e april och börjar tröttna på att vänta.”

Marie Norén svarar igen samma dag:

”Hej igen.
Om Du vill ha avtalet mellan Sörmland Vatten och Biototal, så hänvisar jag Dej till att kontakta vår ekonomi assistent Malin på telefonnummer 0150 – 800 125
Allt gott.
Marié ”Mimmi” Norén
Produktionschef”

Var på jag svarar samma dag:
”Du kan kanske vidarebefordra mitt mail till henne istället?
Hälsningar Patricia”

Jag har då tröttnat på att bli ”bollad” med och vänder mig återigen till Katrineholms kommun eftersom jag tänker att kommunen måste väl kunna ta fram uppgifter om sitt eget bolag på allmän begäran och skriver till dem den 18:e maj:

”Hej!
Jag har sedan den 28:e april försökt få ut handlingar angående slamtransporterna från Katrineholms och Flens reningsverk till Hallstahammar Uppsala 2:6.
Jag blev av er hänvisad till Sörmland vatten som inte har svarat på mina frågor. Enligt offentlighetsprincipen kräver jag att få ut alla handlingar gällande ärendet.
Jag vill bl.a. veta vad reningsverket betalade för att bli kvitt slammet, hur mycket slam lämnade reningsverket, hur många transporter krävdes för att transportera ut slammet, vad vägde varje ekipage?
Eftersom det är ett kommunalt bolag måste kommunen ha tillgång till dessa dokument. Eftersom Sörmlands vatten inte har lämnat ut dem till mig förväntar jag mig att ni från kommunens sida tar fram dessa dokument och skickar mig dem snarast. Det har snart gått en månad sedan jag först frågade efter dessa handlingar och jag tycker det är orimligt att jag har behövt vänta så länge.”

Får detta svar samma dag:

”Hej!
Vad tråkigt att du inte fått någon återkoppling på din begäran. Har du provat att kontakta dem igen?Jag har vidarebefordrat ditt mail till vår Samhällsbyggnadsförvaltning.
Mvh
Gabriella Thörner
Kommunvägledare”

Senare samma dag får jag svar från miljöchefen som skriver:
”Hej!
De uppgifterna du önskar är inget vi har hos oss, det är inga uppgifter som vi fått in via miljörapport eller på annat sätt via tillsynen. För oss som tillsynsmyndighet gör det ingen skillnad om det är ett privat eller ett kommunalägt bolag, vi har bara tillgång till de uppgifter som vi fått eller begärt in via tillsynen. Vi begär inte in uppgifter från verksamheter för annans räkning. Jag kan inte heller se att uppgifter om kostnader eller om transporterna är av något intresse för vår tillsyn av reningsverket i Katrineholm så det är inte heller aktuellt att vi begär in de uppgifterna för egen del.
Med vänlig hälsning
Eva Frykman
Miljöchef”
Nästa dag den 19:e svarar jag henne:
”Hej!
När jag den 28:e april för första gången bad att få ta del av de allmänna handlingarna bad jag också om att få min förfrågan diarieförd och bli meddelad om vilket nummer som tilldelats. Jag fick aldrig veta det.
Vilket diarienummer har min förfrågan tilldelats?
Som tillsynsmyndighet måste det väl ändå vara av intresse att veta hur stor mängd slam som transporterats från det kommunala reningsverket med tanke på att det är skattebetalarna som betalar kostnaden för antalet ton slam som lämnar anläggningen. Uppgifterna om transporterna bör ju också vara av intresse så att tillsynsmyndigheten kan kontrollera att mängden slam som lämnade anläggningen stämde med det antalet ton som betalats för och att transporterna inte överskrider tillåten maxvikt.”

Den 19:e skickar skickar jag till Marie Norén produktionschef på Sörmland vatten:

”Hej!
Jag skulle vilja veta om mitt ärende har diarieförts och i sådana fall veta vilket nummer det tilldelats.”

Den 20:e svarar Eva Frykman på mitt mail från dagen innan:

”Hej!
Din förfrågan om att ta del av allmänna handlingar är inte diarieförd hos oss. Jag bedömer att det inte finns någon anledning att diarieföra en begäran om att få ta del av handlingar som vi inte har. Vi som tillsynsmyndighet har att granska att verksamheten uppfyller miljöbalkens krav och det tillstånd som finns för verksamheten. Hur den sköts ekonomiskt är andra som kontrollerar, likaså regler om lastvikter.
Med vänlig hälsning
Eva Frykman
Miljöchef”

Då svarar jag samma dag:
”Hej!
Skulle du kunna vara vänlig att vidarebefordra min förfrågan till den avdelning som har dessa handlingar. När jag kontaktar kundcenter får jag svar från dig. Eftersom det är ett kommunalt bolag måste väl ändå kommunen ha koll på vad som sker på deras anläggning eller åtminstone ha möjlighet att kolla upp det?”

Hon svarar samma dag:

”Hej igen!
Såvitt jag vet är det ingen kommunal förvaltning som har sådan detaljkoll på bolaget. Det är bolaget som har uppgifterna och det är där du kan begära ut dem. Kommunala bolag omfattas av offentlighet- och sekretesslagen. Om du inte får ut de handlingar du begär ska du fått ett beslut från bolaget varför handlingen inte lämnas ut. Ytterst ansvarig för verksamheten är VD. Ekonomin i detalj granskas av bolagets revisorer.
Med vänlig hälsning
Eva Frykman
Miljöchef”

Eftersom jag inte får svar från Marie Norén skickar jag frågan om diarienummer till kundserviceadressen den 20:e maj:
”Hej!
Skickar frågan vidare till kundservice. Har mitt ärende diarieförts i sådana fall vilket nummer har det tilldelats?
Kan ni se till att jag får de begärda handlingarna? Jag har försökt att få ut dem sedan 28:e april och enligt offentlighetsprincipen ska de ges ut skyndsamt på begäran.”

Samma dag svarar Malin Österberg Ekonomie assistent och bifogar till slut ett avtal mellan Biototal och Sörmland vatten.

Hej Patricia.
Då ditt ärende ligger hos Biototal så har vi inget registrerat hos oss.
Jag skickar över vårt avtal med Biototal som Marié Norén har nämnt i ett tidigare mail.
Med vänlig hälsning
Malin Österberg
Ekonomi Assistent

Eftersom uppgifterna jag efterfrågade inte framkom ur det avtalet svarade jag henne den 20:e maj:


Tack!
Jag vill fortfarande veta hur mycket slam som lämnat anläggningen, uppgifter som rör transporterna så som vågsedlar och antal transporter och kostnaderna för det hela.
Det vore mycket märkligt om ett företag som finansieras av skattebetalarnas pengar inte kan redogöra för sådana uppgifter på allmänhetens begäran. De dokumenten vill jag också få ta del av.
Som sagts har jag försökt få tag i dessa uppgifter sedan den 28:e april och anser inte att ni har hanterat min förfrågan särdeles skyndsamt som den bör enligt offentlighetsprincipen.”

Fram tills idag de 24 maj har jag inte fått svar och börjar tröttna på att tjata. Ska det verkligen vara så svårt och ta så lång tid för att få tag i offentliga uppgifter från ett kommunalt bolag?
Jag försöker utreda huruvida ett miljöbrott har begåtts hemma hos mig och behöver verkligen de dokumenten jag efterfrågat.

Anmälarens syn på händelsen
Jag ifrågasätter att Katrineholms kommun inte har eller kan få fram de uppgifter jag efterfrågar. Kommunen borde väl ha någon insyn i sitt eget bolag?
Främst riktar jag min anmälan mot Sörmland vatten som jag anser bryter mot offentlighetsprincipen där utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter ska utlämnas skyndsamt. En månad har snart gått och jag har ännu inte fått svar på mina frågor eller de handlingar som jag har efterfrågat.
Jag vill också rikta min kritik mot att varken Katrineholms kommun eller Sörmland vatten har diariefört min korrespondensens med dem, inte ens fast jag tydligt framfört att jag vill att det jag skriver till dem diarieförs och vill bli meddelad om vilket nummer som tilldelats mitt ärende.

Övrig information

Jag kan vidarebefordra alla mail till JO vid behov.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *