Hallstahammar-Tränsta/ Anmälan gällande spridning av avloppsslam hallstahammar uppsala 2:6 vecka 17, till Hallstahammar, Surahammar och Köpings kommuner

Anmälan gällande spridning av avloppsslam hallstahammar uppsala 2:6 vecka 17

22 maj 2020


Från: mikael eriksson
Skickat: den 22 maj 2020 09:45
Till: kundcenter@hallstahammar.se <kundcenter@hallstahammar.se>; kommunen@surahammar.se <kommunen@surahammar.se>; kopings.kommun@koping.se <kopings.kommun@koping.se>
Ämne: Anmälan gällande spridning av avloppsslam hallstahammar uppsala 2:6 vecka 17

Vill med denna skrivelse lämna in en anmälan om miljöbrott. Bio total AB och Lisjö Säteri. Med början den 21/4 och 3 dagar framåt,kördes lastbilar fulllastade med avloppsslam från reningsverk utan övertäckta släp! Stanken var fruktansvärd och det dammade så mycket att även om lite skog finns mellan vägen och våran gård kom dammet in. Bullret skrämde våra hästar på flykt ur hagen. Dammet och den kraftiga stanken gav besvär i luftvägarna. Och vi kunde stundvis inte vistas ute. Pådenna väg (612) går det även skolbussar,hur är säkerhetstänket här vid ev. läckage samt olycka med transport på vägen. Här riskanalys gjorts ang.detta? I området finns även ett friluftspår,då naturen är vacker här besöks den av många. Finns ingen tanke på att rädda det? Väg 612 är dålig redan nu pga. eftersatt underhåll. Vi som bor här fick ingen som helst information om kraftigt ökad tung trafik dessa dagar. Varför? Dessutom ska väl vägen saltas och vattnas innan? Via offentlig handling Diarienr: 309/20 har Hallsta kommun beslutat att totalt 1169 ton avloppsslam får spridas på den aktuella åkern,men i andra offentliga handligar uppges mängden vara 4335 ton varför? Hur kan vi som bor här säkras att vårat dricksvatten inte blir odrickbart? Riskanalys om detta vid ev. läckage finns den? Två bäckar finns nära där slammet sprids som rinner rakt ner i mälaren! Hur kan detta tillåtas i dagens stränga miljötänk? Finns beredskap vid ev. läckage. Vi vill att berörda företag omedelbart stoppas och ej tillåts fortsätta sin spridning . Denna anmälar vill vi att berörda kommuner diarieför samt utreder och besvarar alt.sänder den vidare till länsstyrelsen för bedömning. Vi vill meddelas om hur ärendet går vidare.

Mikael Eriksson,  Susanne Fredlund-Eriksson
Tränsta 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *