Hallstahammar-Tränsta/ Mail till miljöchefen m fl i Katrineholm: Utlämnande av handlingar

VB: Utlämnande av handlingar

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 20 maj 2020 12:09
Till: Malin Österberg <Malin.Osterberg@sormlandvatten.se>
Ämne: Sv: Revaq-slam

Tack!
Jag vill fortfarande veta hur mycket slam som lämnat anläggningen, uppgifter som rör transporterna så som vågsedlar och antal transporter och kostnaderna för det hela.
Det vore mycket märkligt om ett företag som finansieras av skattebetalarnas pengar inte kan redogöra sådana uppgifter på allmänheten på begäran. De dokumenten vill jag också få ta del av.
om sagt har jag försökt få tag i dessa uppgifter sedan den 28:e april och anser inte att ni har hanterat min förfrågan särdeles skyndsamt som den bör enligt offentlighetsprincipen.
Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo

__________________________________________________________________

Produktionschefen på Sörmlands vatten svarar inte längre så jag skickar vidare till kundtjänst igen…
Mvh/Patricia

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 20 maj 2020 11:36
Till: Kundservice <Kundservice@sormlandvatten.se>
Ämne: VB: Revaq-slam

Hej!
Skickar frågan vidare till kundservice. Har mitt ärende diarieförts i sådana fall vilket nummer har det tilldelats?
Kan ni se till att jag får de begärda handlingarna? Jag har försökt att få ut dem sedan 28:e april och enligt offentlighetsprincipen ska de ges ut skyndsamt på begäran.
Hälsningar,
Patricia Larsson Leo

____________________________________________________

20 maj 2020  11:09

Jag tycker det är mycket märkligt att kommunen inte har någon koll på sitt eget bolag. Kan det verkligen stämma?
Mvh/Patricia

Från: Frykman Eva <Eva.Frykman@katrineholm.se>
Skickat: den 20 maj 2020 10:50
Till: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: SV: Utlämnande av handlingar

Hej igen!

Såvitt jag vet är det ingen kommunal förvaltning som har sådan detaljkoll på bolaget. Det är bolaget som har uppgifterna och det är där du kan begära ut dem. Kommunala bolag omfattas av offentlighet- och sekretesslagen. Om du inte får ut de handlingar du begär ska du fått ett beslut från bolaget varför handlingen inte lämnas ut. Ytterst ansvarig för verksamheten är VD.

Ekonomin i detalj granskas av bolagets revisorer.

Med vänlig hälsning

Eva Frykman
Miljöchef

——————————————————-

https://mb.cision.com/Public/11193/logo/a6a8006b4540638d_org.png

Miljövdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm

__________________________________________________

Från: Patricia Larsson Leo [mailto:p.larsson-leo@hotmail.com]
Skickat: den 20 maj 2020 09:58
Till: Frykman Eva
Ämne: Sv: Utlämnande av handlingar

Hej!

Skulle du kunna vara vänlig att vidarebefordra min förfrågan till den avdelning som har dessa handlingar. När jag kontaktar kundcenter får jag svar från dig. Eftersom det är ett kommunalt bolag måste väl ändå kommunen ha koll på vad som sker på deras anläggning eller åtminstone ha möjlighet att kolla upp det?

Hälsningar,
Patricia Larsson Leo

___________________________________________
Från:
 Frykman Eva <Eva.Frykman@katrineholm.se>
Skickat: den 20 maj 2020 09:00
Till: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: SV: Utlämnande av handlingar

Hej!

Din förfrågan om att ta del av allmänna handlingar är inte diarieförd hos oss. Jag bedömer att det inte finns någon anledning att diarieföra en begäran om att få ta del av handlingar som vi inte har.

Vi som tillsynsmyndighet har att granska att verksamheten uppfyller miljöbalkens krav och det tillstånd som finns för verksamheten. Hur den sköts ekonomiskt är andra som kontrollerar, likaså regler om lastvikter.

Med vänlig hälsning

Eva Frykman
Miljöchef

https://mb.cision.com/Public/11193/logo/a6a8006b4540638d_org.png

Miljövdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm

eva.frykman@katrineholm.se

Telefon: 0150-576 61 I Växel: 0150-570 00
katrineholm.se I Facebook I Instagram I Linked in
Besöksadress: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm
Katrineholm- Läge för liv och lust
______________________________________________________

19 maj 2020

Vidarebefordrar mitt svar till miljöchefen i Katrineholm.
Jag bad om att få min förfrågan diarieförd och bli meddelad om vilket nummer den tilldelats. Jag fick aldrig reda på det och behöver veta det eftersom jag tänker JO-anmäla dem. Jag har tröttnat på deras bollande.
Mvh/Patricia

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 19 maj 2020 19:26
Till: Frykman Eva <Eva.Frykman@katrineholm.se>
Ämne: Sv: Utlämnande av handlingar

Hej!
När jag den 28:e april för första gången bad att få ta del av de allmänna handlingarna bad jag också om att få min förfrågan diarieförd och bli meddelad om vilket nummer som tilldelats. Jag fick aldrig veta det.
Vilket diarienummer har min förfrågan tilldelats?
Som tillsynsmyndighet måste det väl ändå vara av intresse att veta hur stor mängd slam som transporterats från det kommunala reningsverket med tanke på att det är skattebetalarna som betalar kostnaden för antalet ton slam som lämnar anläggningen. Uppgifterna om transporterna bör ju också vara av intresse så att tillsynsmyndigheten kan kontrollera att mängden slam som lämnade anläggningen stämde med det antalet ton som betalats för och att transporterna inte överskrider tillåten maxvikt.
Hälsningar,
Patricia Larsson Leo
_______________________________________________________________________

Mailkommentar till Patricia:
Hoppas Du orkar fortsätta Patricia. Du gör ett jätteviktigt jobb.

Som skattebetalare måste man väl ha rätt att få veta vad pengarna används till? Även om kommunerna bolagiserar verksamheten för att slippa offentlighetsprincipen så finns det väl en gräns för sekretess.

Eftersom det tydligt framgår att olika mängder rapporterats i olika sammanhang så kan man kanske höra med kommunens revisor?


Från: Frykman Eva <Eva.Frykman@katrineholm.se>
Skickat: den 18 maj 2020 12:06
Till: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>; Kontaktcenter Besökare <kontaktcenter@katrineholm.se>
Ämne: SV: Utlämnande av handlingar

Hej!
De uppgifterna du önskar är inget vi har hos oss, det är inga uppgifter som vi fått in via miljörapport eller på annat sätt via tillsynen. För oss som tillsynsmyndighet gör det ingen skillnad om det är ett privat eller ett kommunalägt bolag, vi har bara tillgång till de uppgifter som vi fått eller begärt in via tillsynen. Vi begär inte in uppgifter från verksamheter för annans räkning. Jag kan inte heller se att uppgifter om kostnader eller om transporterna är av något intresse för vår tillsyn av reningsverket i Katrineholm så det är inte heller aktuellt att vi begär in de uppgifterna för egen del.

Med vänlig hälsning

Eva Frykman
Miljöchef

——————————————————-

Miljövdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm

eva.frykman@katrineholm.se

Telefon: 0150-576 61 I Växel: 0150-570 00
katrineholm.se I Facebook I Instagram I Linked in
Besöksadress: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm
Katrineholm- Läge för liv och lust

______________________________________________________

Från: Patricia Larsson Leo [mailto:p.larsson-leo@hotmail.com]
Skickat: den 18 maj 2020 11:46
Till: Kontaktcenter Besökare; Frykman Eva
Ämne: Utlämnande av handlingar

Hej!

Jag har sedan den 28:e april försökt få ut handlingar angående slamtransporterna från Katrineholms och Flens reningsverk till Hallstahammar Uppsala 2:6.

Jag blev av er hänvisad till Sörmlands vatten som inte har svarat på mina frågor. Enligt offentlighetsprincipen kräver jag att få ut alla handlingar gällande ärendet.

Jag vill bl.a. veta vad reningsverket betalade för att bli kvitt slammet, hur mycket slam lämnade reningsverket, hur många transporter krävdes för att transportera ut slammet, vad vägde varje ekipage?

Eftersom det är ett kommunalt bolag måste kommunen ha tillgång till dessa dokument. Eftersom Sörmlands vatten inte har lämnat ut dem till mig förväntar jag mig att ni från kommunens sida tar fram dessa dokument och skickar mig dem snarast. Det har snart gått en månad sedan jag först frågade efter dessa handlingar och jag tycker det är orimligt att jag har behövt vänta så länge.

Med vänlig hälsning,

Patricia Larsson Leo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *