SVT- NYheter/ Orenat avloppsvatten dumpas i Öresund. Jämförelse med utsläpp från reningsverk.

Orenat avloppsvatten dumpas i Öresund

290 000 kubikmeter orenat avloppsvatten ska dumpas i Öresund under fem dygn från och med söndag. Den totala mängden motsvarar uppemot 200 fyllda simbassänger och kommer att släppas ut en och en halv kilometer från kustlinjen vid Skovshoved, nära nöjesparken Bakken i Köenhamnsområdet, på den danska sidan.
______________________________________________________________
Fråga: 
Är verkligen 200 000 m3 mycket avloppsvatten eller bara en bråkdel av vad reningsverken på den svenska och danska sidan släpper ut årligen i Östersjön?
_____________________________________________________
A.

Omni: Utsläppet av bajsvatten skjuts upp i ett dygn

________________________________________________________________________________

Läs mer om utsläpp av orenat avloppsvatten från reningsverken vid haverier och bräddningar på va-i-tiden/ nätverket menyflik:  VA rening/ kommunala reningsverk/ bräddningar, haverier, slam….

Bräddningar och haverier som hnder i reningsverken rapporteras om i miljörapporterna för reningsverken. För pumpstationer utplacerade lite varstans  (Köping har 14 st) så finns inga rapporter om mängder, däremot beskrivningar av händelserna.

Läs nedan om några utvalda exempel på utsläpp av orenat avloppsvatten från svenska ledningsnät och reningsverk. 

______________
1. 
När Skellefteås reningsverk havererade under en vecka släpptes 350 000 l ut/ timme. Ifall läckan varade i 7 dagar, 24 timmar om dygnet, så släpptes 1200 m3 ut. 
Dricksvattnet uppges inte vara påverkat – men den som tänkt ta sig ett dopp i älven bör tänka till en extra gång.

– Det släpps ut orenat vatten, så det är inte jättetrevligt att bada i. Sedan har älven ett stort flöde så det späds ut, sade Anna Modig, miljöinspektör på Skellefteå kommun, till SVT Nyheter Västerbotten på fredagen.”

Ifall ortsbor upptäckte toapapper, tamponger, kondomer i lekvattnen, så ombads de ringa kommunen som kunde komma och suga upp samlad skit.

____________________________________________

2.

Orent toalettvatten rann rakt ut i Nyköpingsån

Stora mängder orent toalettavfall har runnit rakt ut i Nyköpingsån, upptäckten gjordes av en kajakpaddlande privatperson, vilket P4 Sörmland var först med att rapportera om. Nu har kommunen åtgärdat problemet, en rot som fastnat i avloppet och täppt till.

___________________________________________________________________________________

3.

Köpings reningsverk, belastning motsvarande ca 21 000 personer, bräddar årligen 50 000 m3 orenat avloppsvatten i samband med stora skyfall, snabba snösmältningar och haverier i reningsverket. Det motsvarar halva Köpings stora silo (12 av 24 torn) fyllda med avloppsvatten som rinner rakt ut i Galten, den inre delen av Mälaren. (Norsa Reningsverk, miljörapport 2015)

Till Köpings reningsverk kom enl  samma miljörapport, Norsaverken 2015: 3 900 000 m3 avloppsvatten. 49% av detta vatten var debiterbart, 51% dvs ca 1 700 000 m3 var tillskottsvatten. (Ung samma siffror enl miljörapporterna 2013-2018).
Tillskottsvattnet kommer huvudsakligen från asfalterade ytor och från hustak. En del av avloppsvattnet har läckt ut ur ledningarna på vägen till reningsverket, ner i marken, i täckta våtmarker, i bäckar och i ån. Samtidigt har nytt vatten påförts ledningarna, ett slags win win situation.

Bräddat och havererat vatten utgör därmed 2% av den totala mängden avloppsvatten, eller 4% av mängden toavattnet.

De kontinuerliga utsläppen från reningsverket är 1000 kg fosfor årligen. Fosfor är man duktig på att ta bort ur avloppsvatten, ca 95% tas bort. 100 kg fosfor rinner ut med det helt orenade avloppsvattnet vid bräddningar, dvs 10% av det totala utsläppet.

För läkemedelsrester går ca 50% rakt igenom reningsverket.

Vid Galten ligger Köping, Kungsör och längre in via åar kommer Arboga, Kolsva, Kolbäck, Skinnskatteberg med sitt reningsverksvatten. Totalt rör sig deras haverier och bräddningar om ung 200 000 m3 avloppsvatten årligen. Detta i en liten del av Mälaren som också är dricksvattentäkt för många människor.

Så bara en befolkning på ca 80 000 människor anslutna till några få reningsverk släpper i haverier och bräddningar ut orenat avloppsvatten som motsvarar de 200 000 m3 som man nu förfasas över i Köpenhamn.

___________________________________________________

4.

Ett citat från en annan källa:
”Det är en ren WinWin- situation. En del avloppsvatten rinner ut och behöver således inte renas i reningsverket. En del sjövatten rinner in och spär ut avloppsvattnet, så att ingående vatten till reningsverket har en lägre koncentration av olika ämnen än det annars skulle haft”.
I centrala delen av städerna är de äldsta ledningarna. De ligger närmast åar och sjöar och mark skapad av övertäckta bäckar och våtmarker. Dit hamnar också läckagevatten.
Sveriges VA  chefer talade för några år sedan om att :
Upprustningsbehovet  för VA nätet är 800 miljarder totalt i Sverige. 

____________________________________________________________________________

5.

Danskarna placerar skiten i Öresund. Jag tycker det trots allt är mer sympatiskt att släppa ut det utanför dem som producerar bajset än att köra det till en avkrok där en del tjänar storkovan på att dumpa gifterna på åkern. Danska hanteringen kan kanske leda till att många börjar reflektera beträffande avloppshanteringen?

https://live.aftonbladet.se/supernytt/news/5ec7af9b0c16e700110e1299

___________________________________________________________________________

6.

Korkade danskar!
De hade kunnat tjäna en massa pengar om de skickat skiten till Sverige och ut på åkrarna istället för att kasta det i sjön.  Har de inget sinne för affärer i Danmark?!

_________

Tack för ett gott skratt
Jag har bott med danskar ett par år och hörde ofta uttrycket ”de dumme svenskarna”.
I början begrep jag för lite av den grötiga danskan för att förstå vad det var danskar tog anstöt av. När jag väl lärt mig ”grötältandets” finess så var jag så trött på uttrycket att jag bara svarade ”Jä, jä. Meget dumm.”

Var därför intressant att läsa en krönika av Rosenberg från  2003, där han menar att uttrycket kommer från vår tillit till myndigheter. https://www.rosenberg.se/svenskarna-r-inte-dumma

Tyvärr är den nu på väg att raseras, inte minst pga HaV:s lögner om ”skydd av miljö och hälsa” och Länsstyrelsernas rekrytering av sportfiskare  och djurrättsaktivister på många poster.

Är det därför en svensk myndighet nu går ut med en film om källgranskning, där man enligt uppgifter jag fått hävdar att det som myndigheter framför är sant medan man ska ifrågasätta alla andra uppgifter. Ska se om jag kan få fram en länk.
________________________________________________________

7.

Hej Anders mfl.

200 000 m3 på fem dygn, motsvarar 40 000 m3/per dygn eller avloppsvattnet från ca 50 000 personer. Då det är orenat så motsvarar det ca utloppet från väl fungerande reningsverk från ca 500 000 personer.

Skåne har ca 1 miljon invånare. Till Öresund släpps avloppsvatten från ca 600 000 personer från den svenska sidan. Danmark släpper från ca 1-2 miljoner personer.

Skellefteå släppte 350 m3 per timme. På en vecka ca 56 000 m3.

Kritiken mot danskarna är att det är ett planerat stopp-borde kunnat lösas bättre. I Skellefteå var det en olyckshändelse.

Med vänlig hälsning
TW
________________________________________________________________________

8.

Lagen: Reglering av små avlopp
Det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten som inte har avletts och renats eller tagits om hand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
(9 kap. 7 § MB.

Det är också förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte  har genomgått längre gående rening än slamavskiljning, om det inte är uppenbart att utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
(12 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.)

Slutligen är det förbjudet att anlägga en avloppsanordning utan att man fått tillstånd av kommunen eller gjort en anmälan till kommunen.
(13 § a a).

Kommentar från webredaktören: Är det bara små avlopp detta gäller för?

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *