Slamhantering/ Avtal Biototal-Sörmlands vatten för Katrineholm, Flen m fl kommuner

Länk: Avtal Biototal sörmlands vatten

 

Mailkommentar: 

Jag noterar att lantbrukaren får 45-60 kr /ton för att ta emot slammet samt 45-60 kr/ton för själva spridningsarbetet.

Den som gör störst vinst verkar vara Biototal som får 122 kr/ton. Transportkostnader och lastning debiteras separat.

”Total volym beräknas till 6 000 ton/år” Jag som trodde att volym räknas i m3 eller liter! Anges inte heller om siffrorna avser ts eller avvattnat slam (troligen avses avvattnat slam att döma av siffrorna).

Ett så bristfälligt avtal skulle jag inte vilja ha. Om avvattnat slam avses så får Biototal en halv miljon, om ts avses ”endast” 20 000 kr. Men även det räcker bra till ”två hela dar” med uppströmsarbete från Biototal. Bättre Sörmlands vatten lejer en konsult som kan ge kvalitativa råd för uppströmsarbetet och ge objektiva råd om avloppshantering för säkert kretslopp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *