2020-05-23, Den lilla människan Anna, ”Jag är rädd för…”

”Jag är rädd för…”

Att om slamutredningen kommer fastslå att det forfarande skall vara lagligt att använda rötslammet som gödningsprodukt på odlingsmark så kommer utvecklingen att utveckla andra tekniker för hantering av detta gå i graven på sikt.

Om rötslammet i dess nuvarande form kommer att fortsätta tillåtas kommer våra kroppar och jordbruksmark sakta, sakta kontaminera oss och våra framtida generationer till en obotlig situation.

Att jordbruksmarken kommer på sikt kontamineras och till slut kommer att vara så pass obrukbar att framtida generationer får ta smällen dylikt vi har idag med våra hav.

Att handeln med rötslammet kommer att göra så att tekniker för biologisk hantering kring enskilda avlopp kommer att dö ut och därmed fortsätter ”affärsmodellen” kommunala avlopp att eskalera, även i lägen där den är totalt negativ att införa och destruktiv med tanke på klimat, man glömmer livscykelanalyser och klimatutsläpp.

Att tillåta fortsatt rötslamsgödning på åkermark kommer dessutom skapa sänkta husvärden för människor på landsbygd och tvinga många att sälja pga ohälsosam levnardsstandard, t om sjukdom.

Att genom att fortsätta tillåta detta, tillåter vi också att skapa en framtid för kommande generationer där ingen landsbygd och natur kommer finnas kvar, landsbygden kommer på sikt att förvandlas till soptipp.

Och det är ju inte soptippar vi ska skapa, det är ju återvinning eller fossilfria lösningar med klimattänk vi måste tillhandahålla våra efterlevande.

Vill vi inte alla ha en natur att kunna nyttja på massor olika sätt?

Detta förfarande med nuvarande rötslam är inte kretslopp, det är beklämmande sorgligt att någon med makt överhuvudtaget står fast vid att så är…

Dags för makthavare med ointresse för naturen att vakna upp och göra sin plikt som representant för landet.
Dvs sätta sig in i problematiken!

Det räcker INTE med att frågan endast tillfaller miljödepartementet!

Jag tjatar vidare:
Frågan handlar om grundläggande behov!

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
Den lilla människan Anna

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *