HAV/ Info maj 2020: Webbinarium om små avlopp med HaV där 220 tillsynsmyndigheter från hela landet deltog

Info från HAV maj 2020:
Webbinarium om små avlopp med HaV där 220 tillsynsmyndigheter från hela landet deltog. Det var stort intresse och många frågor.

HaV Tillsyn och Taxor SKR 6 maj 2020 (003)

_____________________

Kommentar från webredaktören:

Sid 11 begriper jag inte. Är det så att om belastningen är hög >200 kg fosfor så är påverkan av ytterligare ett avlopp mindre och därför är fältet gulmarkerat.
Dvs när ett område med några få hus får ett tillskott på ytterligare ett, belastningsnivå <7 kg, så är risken för påverkan större.
Ja visst, procentuellt så påverkar ett hus mer i ett område som glest befolkat än ett med många hus, men det säger inget om åtgärdsbehovet.
Läste ingressen på rapporten om fosforfällor. All diskussion handlar om belastningen ut från anläggningen. Inget om hur omgivande mark tar hand om fosfor. Enkelt att mäta men inte rimligt för gemene man och talar mot sunt förnuft.
Jag har tidigare fått mail från entrepenörer om att fosforfiltren täpper till relativts snabbt pga algtillväxt, och då minskar uppfångningsförmågan rejält.
Hur ställs dessa mätningar med GIS och fosforfäller gentemot skitspridning på åkrar, där skiten ligger i öppendager och tillåts ligga kvar. Vattendrag i närheten spelar ingen roll, marken tar hand om allt, ingen påverkan utanför åkern. Men för fastigheterna intill åkern så krävs hög skyddsnivå och minireningsverk.. Får inte detta att gå ihop.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *