Slamhanteringsutredningen/ Kommentar från Svenskt Vatten angående Fosforutredningen

Svenskt Vatten välkomnar den statliga utredningen Hållbar slamhantering (SOU 2020:3) som nu har överlämnats till regeringen. Utredningen föreslår förbud mot spridning av avloppsslam med undantag för spridning av slam med god kvalitet på jordbruksmark. Svenskt Vatten berömmer utredarna för en väl genomarbetad utredning……

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *