Norra Skåne- Osby/ Vite för bristfälliga avloppsanläggningar; Ny förening för den enskildes rätt

Norra skåne, tisd 10 mars- Osby, va föreningen

  • Vite för bristfälliga avloppsanläggningar
    “Fastighetsägare riskerar att tvingas betala upp till 150 000 kr.
    “Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträderr att förelägga fem fastigheter med vite med anledning av bristfälliga avloppsanläggningar. Dessutom antogs ett yrkande om att se över schablonbeloppen.”
  • Ny förening för den enskildes rätt
    “Många reagerar på översynen av enskilda avlopp och de stora kostnader som det innebär att följa Miljöbalken, 
    Därför har en förening bildats för att stötta de enskilda fastighetsägarna i deras VA-problematik. VA-i-tiden heter den.”

7 maj kom Norra Skåne med en artikel om att vitesbeloppen är sänkta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *