Oxyg/ Funderingar kring remissvar till slamutredningen

Hej Anders och till er andra!

Jag är en som kommer att skicka in ett remissvar till slamutredningen.

Min åsikt i frågan är att det börjades baklänges.

Jag har träffat ett antal personer som jobbar med olika avloppslösningar där det inte eller ska bli minimalt med slam att ta om hand men givetvis så motarbetas de kraftigt från myndighetshåll. Slamfrågan bör löses vid utsläppspunkten hos fastighetsägaren. Då sparar vi en massa transporter, diesel mm som bara fördyrar och står inte i proportion med miljönyttan.

Att minska slammängderna vid källa eller i slamavskiljaren är inte så svårt här är några förslag:

  • Öka storleken på slamavskiljare mot de som finns i dag så att den naturliga processen får sin tid att bryta ner slammet. Det handlar om att ge den naturliga processen sin tid det behövs.
  • Utforma avloppssystem som hjälper bakterier, svampar mm till med nedbrytningen Aerob ( syresättning) eller anaerob (utan syre) är cirkulära på fastigheten.
  • Tillsätta bakterier som snabbar på nedbrytningsprocessen om inte rätt bakterieflora uppstår naturligt. För att minimera slam.
  • Förbränningstoaletter, men de är inte billiga att använda

Jag även funderingar på hur utredarna tänker lösa slamproblemet i våra glesbefolkade områden i Sverige typ norrlandsinland.. Lösning blir säkert fortfarande slamlaguner i alla kommuner upp igenom. Detta är bara ett exempel på hur det fungerar idag. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/avloppsslam-tippas-utan-rening

Det känns återigen att det blir vi på landsbyggden som blir förlorarna och som får ta den stora kostnanden för att städerna inte har råd att lösa sina slamproblem med för orent slam.

Jag har själv sett hur avloppsslam från Stockholm spreds spridas i skogarna runt Överkalix i runt 2006 på Sveaskogsmarker. Befolkning tyckte då, att slammet skulle spridas runt Stockholm,  det tillsammans med kostnanden, Så projektet lads ner.

Min slutsats är att först måste vi minimerar slammängderna och olika transporter runt tömningarna och lösa så mycket det går vid källan i fastigheten. Men det var ju inte vad utredning vill.

Det är viktigt att tycka till. Det är därför vi lever i en Demokrati!

Med vänliga hälsningar

Rickard Carlsson
OxyG AB
Bosebo, Lunden 1
332 91 Gislaved
Kontor: 0371-92044
Mobil: 070-5292074

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *