Höör- Brev från Holger Brede: Till våra granskande media angående VA, ingen politiker svarar från lokalt till ministrar inkl statsministern

Brev till TV4, Kalla fakta.

Holger Brede 0706330002
Lillasäte 420
24391 Höör

Till våra granskande media angående VA.

Hej,

Nu har jag gjort allt för att undkomma verksamhetsområde, både lagmässigt och politiskt. Utan resultat. Nu grävs det ledningar till oerhörda kostnader på landet. Miljön lider, plast i mark, grävningar med diesel och framför allt elförbrukning till 100 tals pumpar.

HAV skulle ta fram nya riktlinjer för enskilda avlopp. Man mäter utsläppet vid trekammarbrunnen/reningsverket och tar inte hänsyn till jordretentionen, som är en väsentlig del av den miljövänliga reningen. Av 11 remissinstanser sågar 10 HAVs tolkning av detta förfarande. Den elfte är KTH med en professor som tycker det är bra. Han har intresse i det företag som säljer de kemikalier som blir automatiskt kvar vid sådana avlopp som inte tar tillvara den naturliga reningsprocessen utan man undviker detta via HAVs nya riktlinjer.

Kemikalierna som binder fosfor kan inte hanteras av våra deponier utan blir en icke miljövänlig hantering.

Gräv och entreprenadbranschen har jobb för 60 till 100 miljarder att se fram emot med denna inte vetenskapliga behandlingen. Staten tar in 25% moms och arbetsgivaravgifter samtidigt som många människor drivs från hem och härd när fastigheten och familjernas inkomst inte bär den investering i sämre miljöhantering kommunalt VA eller fosforfällor innebär.

När skall sunt förnuft och miljövänlighet styra människors liv och inte kommunernas ensamrätt att bestämma över oss med belopp från 200 000 och uppåt. 

Höör den 2019-10-29

Holger Brede

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *