Uppmaning till va-i-tiden nätverket att komma med remissvar till statens slamutredning

Remissvar slamutredning

Från:

Till:
Hej
Landsbygden behöver er hjälp. Staten har haft många utredningar om slamhantering och i mitten av januari så kom ett betänkande från en  utredning. Remissvar kring utredningen skall senast vara inne 25 maj.
Jag vill be er att ta ställning till utredningen-, ja, ja vet den är på 750 sidor, men resultatet av utredningen har jag visat på i några “Webredaktören har ordet” -mail.
Jag vill att ni försöker skicka in remissvar till regeringskansliet, se länk nedan.
De som nu kommer att ge svar, är kommuner, svenskt vatten och slamföretagen och deras företrädare. Inte de boende på landet som kommer drabbas av stadens kvittblivning av sitt bajs.
Visserligen skall kommunerna företräda oss medborgare, men som jag sett för spridningen av slam i Hallstahammar och på andra ställen i sverige, så tar kommunernas förvaltningar ett helt annan ställningstagande, än de som berörs av slamspridningen och mixningsanläggningar

Tag ställning till mixningsanläggningar på åkermark där omkringboende dagligen utsätts för vidrig lukt, och nästan spyr av stanken från bajset från reningsverken, och hur spridningen sedan går till med massor med lastbilar med släp, som  kör in på smala grusvägar som  knappast är dimensionerade för denna trafik, och lastar av  och slammet sprids.

Som i Tränsta Hallstahammar där man spred slammet på 530 000 m2, i ett 1 cm tjockt skikt. Jämför med att sprida 10 liter skit i komposten. Det ger på 1 m2 ett skikt på 1 cm. Man spred 4300 ton. Det är års-bajandet av Katrineholms och Flenbor och sedan körde man skiten 10 mil norrut på nästan 200 lastbilar med släp.
De som bor runt åkrarna hade några dagars helvete med stank och rinnande ögon och värk i näsa och svalg pga amoniaken.  Kommer regn nu så stinker det igen.
Blir mixningsanläggningen verklighet så blir stanken varje dag.

Detta vill kommunerna fortsätta med, samtidigt som jakten på små avlopp intensifieras. För de små avloppen motiveras jakten med att det är för att skydda grundvatten och sjöar från att växa igen av den fosfor som kommer från de små avloppen. Likaså hotas vår hälsa av att avloppet kan gå ner i dricksvattnet. För de små avloppen fungerar inte marken som nedbrytare och uppfångare, utom för infiltrationsbäddarna. Men de skall dömas ut efter 15-20 år. Omgivande mark, eller stenkistor fungerar inte.

Men spridningen av förgiftat reningsverksslam är tillåten, för att man i betänkandet ser positivt på spridningen.  För kommunalt reningsverksbajs så tar marken hand om lakvattnet och det fasta materialet, och trots att som i fallet med Tränsta, att slammet bara är harvat ner, dvs ligger mest uppepå och  fritt för flugor, måsar, råttor etc, så reagerar inte miljöförvaltningarna i Hallstahammar eller i Köping, eller Länstyrelsen i Västmanland.
För städernas reningsverksslam så sker en retention av näringsämnen, läkemedel och alla giftiga ämnen som tillförts genom att rena vägbanorna  mm, de kommer ut på åkrarna.
Det är mat odlad från dessa åkrar som vi skall äta sen.
Så påverka både slamutredning och besluten kring Grönwalls utredning om de små avloppen  genom att skriva ett remissvar. Se mer om utredningen och remissförfarandet på denna länk.
Du får gärna skriva kommentarer till mig, anders@segerberg.me, och/ eller till Tom Hagström, thag60@gmail.com som hjälp åt oss . 
/Anders
Anders Segerberg
mobil 070 530 9393
________________________________________________
Se även mail  från en av som vill hyginisera och sprida avloppet på sina egna åkrar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *