Får man blanda avloppslam med andra restfraktioner som t ex aska och revaq certifiera därefter?

Jag frågade några i nätverket följande: 

Vad är revaq-certifiering- är det avloppsslammet eller är det färdig mixad produkt.

På Biototals anläggning i Hallstahammar- Tränsta skall  dessa avfallsfraktioner blandas.
Ca 1/10 av allt avfall är avloppsslam- 0-10 000 ton.

Längst ner på sid 18 står det:
”3.3.3.1 Blandning av slampartier.

Partier som inte uppfyller Revaq-reglernas krav avseende spårelement får ej blandas med andra partier för att uppnå dessa krav. Certifikatsinnehavaren: • får ej blanda olika slampartier för att uppfylla Revaq-reglernas krav avseende spårelement.”

skribenten skriver: Det här är komplicerat. Man får inte blanda dåligt slam med bättre slam för att få ner halten  av spårelement, främst Cd, i vissa fall även bly eller Hg m fl.

Andra giftiga ämnen (PFOS, PFAS, PCB, Dioxin) bestäms inte vid Revaq-certifiering så vitt jag ser.

Jag kan inte hitta förbud att blanda slam med aska för att få ner askans höga halt Cd i slutprodukten.

Så vitt jag förstår är det fritt fram att blanda ihop Revaqcertifierat slam med aska och ”ren” hästgödsel för att erhålla en slutprodukt med ”utsmetade” halter av t ex Cd, POP mm.

Mvh!

Lars

Från: anders segerberg [mailto:anders@segerberg.me]
Skickat: den 5 maj 2020 12:00
Till: kungsgarden@telia.com
Kopia: Ulf Morgan Svensson <ulfmorgan@gmail.com>
Ämne:

Lasse

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *