Skicka in remissvar till slamutredningen SOU 2020:3 som medborgare. Låt inte bara kommuner och slamhanteringsföretag svara.

Jag har fått flera uppmaningar om att gå ut med anmodan om att skicka in remissvar till betänkandet
Hållbar slamhantering, SOU 2020:3.
LÅt det inte bara vara Sveriges kommuner och återvinningsföretagen, t ex Biototal, Ragnsells och Econova och branschorganisationer som svarar på betänkandet, utan visa vad du tycker som medborgare om att slam sprids på svenska åkrar, och konsekvenserna därav. LIkaså jämför gäärna med kraven på små avlopp och hur de i rask takt döms ut för att tvångsanslutas till de kommunala reningsverken, där skiten sedan körs ut på åkrarna, eller där fungerande anläggningar döms ut på att CE märkning på minireningsverk saknas eller att luftningsrör inte finns på infiltrationsbädden.

Bilagt är de som officiellt utsetts till remissinstanser, men vem som helst kan skicka in sitt remissvar.
I bilagan finner du även hur en remissvar kan utformas och vart svaret skall skickas.
Remiss M2020-00078-Ke Fosforutredning

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *