Inlägg på Biototals facebooksida från en av de boende vid slamspridningsfälten Tränsta /hallstahammar.

Biototal skriver på sin facebooksida: Slamspridning i fält under vårbruket.

Kenneth Berglén boende vid fälten där slamspridningen har skett i Tränsta i Hallstahammar skriver på Biototalas hemsida nedanstående för några timmar sedan. Kommentaren är som vanligt snabbt borttagen. Ingen kritik skall visas för Biototals kunder. (se nedan om Biototals Erbjudande och Kunder).

Kenneth skriver:
Skryter ni om detta ?!? Ni borde skämmas ! ? 21-24/4 ställde ni till ett helvete för alla kringboende i Tränstatrakten Hallstahammar genom att låta ett transportföretag köra stinkande avloppsslam från reningsverken i Katrineholm Flen med ett stort antal långtradare med släp , på öppna flak och på osaltade och ovattnade grusvägar , så att dammet flög omkring och satte sig på omgivande fastigheter och hamnade i närboendes lungor. Vägdammet innehåller kvarts som är farligt att inandas. Hög eller långvarig exponering kan leda till stendammslunga (silikos) och ge förhöjd risk för cancer. Jag var själv där och bevittnade eländet… Åtföljande slamspridning på åkern var också ett elände för alla kringboende tack vare det torra vädret och vinden ,som blåste iväg det illaluktande slammet som satte sig på byggnader och andades in av människor och djur. Ovanstående skedde utan någon som helst förvarning eller information till närboende innan det påbörjades.. Detta torde ha varit ett klart brott mot miljölagens försiktighetsprincip , att ta hänsyn till och förebygga olägenheter för kringboende . Min kommentar till Biototal AB på deras FB-sida

_______________________________________________

Biototals erbjudande:
“Biototal arbetar för hållbara lösningar mellan stad och land, där vi erbjuder att till synes förbrukade resurser kommer till nytta i kretsloppet. Vår vision är att bidra till en bättre miljö, utveckla långsiktigt hållbara lösningar och samtidigt skapa ekonomiska värden för inblandade parter. Vårt fokus ligger på kunder och att hitta effektiva systemlösningar, med kunskap och erfarenhet inom kemi, biologi och agronomi som verktyg.
Vår främsta resurs är vi som arbetar på Biototal. Vi har gedigen utbildning och praktisk erfarenhet av miljö och lantbruksfrågor.

Biototal skriver på sin hemsida om Våra Kunder:
Biototal har två kategorier av kunder; de som producerar bi- och restprodukter och de som senare använder dem. Producentgruppen består av verksamheter inom till exempel biogasproduktion, processindustri, stålindustri, livsmedelsindustri och avloppsrening. Dessa verksamheter får ofta ett överskott av bi- och restprodukter i sina processer som inte ingår i deras huvudsakliga slutprodukt.
Biototal tar här ett ansvar gentemot producenten att på miljömässigt och ekonomiskt bästa sätt ombesörja omhändertagandet av bi- och restprodukten.

Användarna av biologiska bi- och restprodukter finns främst inom lantbruket, där en stor del av våra produkter används för gödsling och jordförbättring.

Hos kommuner finns ett stort intresse av att arbeta uppströms för att få ett renare vatten till recipient och renare slam till åkermark. Biototal erbjuder därför en flexibel miljösupport för de kommuner som själva inte har resurser att arbeta uppströms.

Biototal utför även konsultuppdrag och specialistutredningar inom våra affärsområden.

Gemensamt för våra kunder är att de ligger i framkant i sina respektive branscher och att de tar ett ansvar för vår miljö.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *