Hallstahammar-Tränsta/Patricia skriver till en av många mailkontakter som uttryckt sitt obehag och avsky över hur Köping och Hallstahammars kommuner och länsstyrelse agerar gentemot de boende

Brev mellan Patricia och N
N

Hej! Tack för ditt mejl. Det du vittnar om stärker tesen om att slamspridningen bara är en fråga om kvittblivning mot ekonomisk ersättning. Det här med ”resurs” är bara ett svepskäl. Jag hör liknande historier från övriga landet. Jag cc:ar de som jag känner har intresse av kommunala slamfrågor, politik och media så får vi se så länge.

Patricia
Tack för att du vidarebefordrar mitt mail till dina kontakter.
Jag anser att så länge det inte finns teknik för att helt och hållet rena avloppsslammet från miljögifter, läkemedelsrester och tungmetaller så är det helt oförsvarbart att sprida det på åkermark.
För lantbrukare som står vid ruinens brant kan det här vara en möjlighet att fortsatt hålla sin verksamhet igång.
Jag hoppas att fler människor får upp ögonen för det här. Jag kan inte tänka mig att allmänheten skulle tycka så mycket annorlunda än jag om de bara visste om hur det låg till.
______________________________________

Patricia:
Tack för att du har uppmärksammat detta!
Vi som bor i området är mycket upprörda över både de inblandade företagens och myndigheternas mycket dåliga hantering och dessutom deras dåliga bemötande. Vi protesterar och protesterar men alla ansvariga slår dövörat till.
Jag vidarebefordrar en konversation där hittills bara Köpings kommuns miljöinspektör har besvarat min skrivelse som också adresserades till Hallstahammars miljönämnd och förvaltning.
Jag känner en enorm frustration över att det enda miljöinspektören valde att kommentera ur min relativt långa text och beskrivning var det oturliga att lukten inte var så påträngande vid deras kontrollbesök ungefär en vecka senare.
Kontrollbesöket kan jag också intyga var en blixtvisit då jag hade uppsikt över dem från utsikten från mitt hem. Det varade inte i många minuter.
Jag har skrivit otaliga skrivelser, orosanmälningar, klagomål, överklaganden och vädjanden till både kommuner och företag som bara skakar av sig och avfärdar allt jag skriver.
Länsstyrelsen har dock beviljat prövning för en överklagan jag skickat in angående den stora lagringsplattan som anlagts. Dessvärre har Hallstahammars kommun överklagat min rätt att överklaga så nu prövas det. Det hela är så invecklat att jag går vilse i min egen hjärna bara jag tänker på det.
Vi har ändå fått Bygg- och miljönämnden att i efterhand kräva en ansökan om bygglov för uppförandet av plattan. Det beslutet har företagen överklagat och ärendet är nu under utredning.
Något av detta jag skriver och denna konversation kan kanske komma till användning på något vis i kampen mot att stoppa spridning  av avloppsslam på åkermark.
Jag är otroligt missnöjd med resultatet av den statliga utredningen Hållbar slamhantering SOU 2020:3. och anser att ett totalstopp för slam på åkermark måste inträda snarast, för så här kan det inte få fortsätta.
Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo
Tränsta, Köping

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *