Sätt press på VA-branschens gröna omställning

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl och generalsekreterare Karin Lexén propagerar på GP Debatt för att direkta stöd ska gå till hållbara, gröna lösningar. Sedan radar man upp en rad verksamhetsområden och aktiviteter i vårt samhälle som bör stärkas respektive aktiviteter som ej bör ges stöd. Fossiltunga branschen, som flyget, bör ej ges villkorslösa stöd. Inte med ett ord berör dessa båda företrädare den kanske viktigaste branschen för att skapa ett hållbart, grönt och motståndskraftigt samhälle, nämligen VA-branschen.

När nu samhället ska återstartas bör resurser riktas mot åtgärder som inte förvärrar klimatkrisen. Där håller jag helt med företrädarna från Naturskyddsföreningen. Eftersom VA-branschen varken gjort någon färdplan inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige eller presenterat några utredningar överhuvudtaget om sektorns klimatutsläpp bör inga medel ges till nya VA-investeringar. Eftersom VA har utpekats som en av 12 samhällsviktiga verksamheter i samband med coronapandemin borde branschen genomlysas utifrån flera olika utgångspunkter. Exempelvis hade ett större elavbrott fått helt förödande konsekvenser för möjligheterna att sköta vår hygien när våra vattenspolade toaletter skulle blivit obrukbara och inget kranvatten för att sköta vår handhygien (se SVT:s ”Nedsläckt land” för hur sårbart vårt samhälle är i dag).

Tyvärr stannar inte problemen där utan denna sektor lider av flera tillkortakommanden. Dålig rening i våra reningsverk med ständiga bräddningar (avloppsvattnet släpps igenom helt orenat), produktion av slam i reningsverken som nu tvingas på landsbygden där läckage till omgivande miljön är legio, döda hav och degraderad biologisk mångfald, giftspridning på vår åkermark och i vår natur som några olägenheter.

Det positiva är att det finns alternativa VA-lösningar som både är bra för lantbruket, miljön och för människors ekonomiska möjligheter att bo kvar i sina hus och stugor. I Helsingborg har man tagit ett helhetsgrepp i en nybyggd stadsmiljö där giftfri återvinning och kretslopp är på riktigt via separerade VA-system. Sedan 1939 finns också en helhetslösning för småhus där giftfri, luktfri och avloppsfri VA återgår till åkermarken som växtnäring. Frågan är när någon ska ta ett helhetsgrepp om denna fråga?

Ulf Svensson

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *