Aktuell Hållbarhet/ Giftigt avloppsslam på åkern – en linjär och förskingrande ekonomi

Det borde vara självklart för regeringen att stoppa all utläggning av slam på åkerjorden, och samtidigt sätta fart på den tekniken som förr eller senare ändå behövs för en cirkulär omställning, skriver Magnus Hedenmark, ekotoxikolog, författare och konsult…….

“Miljömål som ”giftfri miljö” eller klimatmål tappar också sin mening och trovärdighet. Därmed hålls samhället ändå kvar i en onödig, förskingrande och klimatförstörande linjär ekonomi som skapar stor ohälsa hos befolkningen……
….”På sikt bör man även komplettera med källsortering av urin och hushållsnära avloppsströmmar. …
….Fokus bör nu läggas på de länderna som har kommit längre än Sverige, i stället för att grönmåla med ord som ”cirkulär ekonomi”. Förbud mot slamspridning har införts eller är på väg i Tyskland, Schweiz, och Nederländerna. I delar av Österrike och Belgien är slamspridning förbjuden. Förbuden mot slamspridning kombineras ofta med vissa krav på till exempel återföring av fosfor. “

___________________________________

Se Den lilla människan Annas text: ”Det ryker ur mina öron av ilska, tyvärr”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *