Hallstahammar-Tränsta/ Spridning av avloppsslam- Svar från Köpings kommuns miljöenhet

Skickat: den 4 maj 2020 14:50
Till: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: SV: Lisjö Säteri -Biototal
Hej Patricia.

Vi har läst igenom ditt mail och tar med oss den information du framfört. Om omständigheterna var sådan att vi missade lukten vi  tillfället vi var ute och kontrollerade anser vi det otursamt. Du får gärna meddela oss igen nästa gång lukten uppfattas som stark, så vi kan åka ut och få möjligheten dokumentera/uppleva lukten själva.

Med vänlig hälsning

Per Wuolikainen
Miljöinspektör/Köping
_______________________________________________________________

2020-05-03 

Från: Patricia Larsson Leo [mailto:p.larsson-leo@hotmail.com]
Skickat: den 3 maj 2020 23:31
Till: Per Wuolikainen; Miljö; Bygg- och miljönämnden; KK Samhallsbyggnadsnamnden; anders.ostlund@hallstahammar.se
Kopia: Linda Eriksson; Lena Engvall
Ämne: Sv: Lisjö Säteri -Biototal
Hej!
Tack för svaret.
Tyvärr kom inspektörerna några dagar försent för att uppleva dammkaoset. Det hela utspelade sig förra veckan från den 21/4. Inspektörerna lyckades också ha turen att komma vid en tidpunkt när lukten inte var så påträngande som den kan vara. Idag 30/4 och igår 29/4 t.ex. efter regnet som kom, när vinden ligger på åt vårt håll har slamlukten trängt in i huset trots stängda dörrar och fönster. Det luktar inte tårta inne då. Stanken avtar beroende på om vinden går åt ett annat håll men kommer tillbaka när den vänder igen. Det innebär att odören har pågått till och från i en dryg vecka.
Vanlig gödsellukt är inte problematiskt, det hör landsbygden till. Det här är någonting helt annat. Stanken är outhärdligt vidrig och irriterar övre luftvägar och lungor när vinden ligger på.
Irritation och skador på slemhinnor, luftrör och lungor efter inandning av ångorna som slammet avger samt damm från både väg och slamspridning kan inte anses tillfälliga då symtomen ännu är bestående.
Med tanke på den pandemi världen nu befinner sig i, finns det en undran om allt detta damm de boende här utsätts för på grund av den bristfälliga hanteringen från företagens sida gör oss känsligare och mer mottagliga för att coronaviruset attackerar de drabbades redan skadade och irriterade lungor?
I detta fall ska det röra sig om 4335 tonavloppsslam från Katrineholm och Flens reningsverk + en mindre mängd hästgödsel som spridits på 53,6 ha , vilket rimligtvis borde ge knappt 81 ton slam/ha. Slammet ska enligt en lantbrukande granne som bor alldeles intill ,varken ha plöjts eller myllas ner som det skall göras inom 12 timmar för att undvika lukt och damm utan bara harvats ut och ligger därför ytligt.
En harv är tre ggr så stor som en plog så i och med det tilltaget såg företagen till att spara både tid och bränsle för att bara sprida ut och göra sig av med slammet och visade därmed sin totala hänsynslöshet mot människor och djur boende i området eftersom det skapade stora olägenheter.
Harvningen flyttar som sagt bara runt slammet på ytan. För att näringsämnena i slammet ska bli tillgängligt för grödan måste det NEDMYLLAS i jorden och det ska ske inom 12 timmar. I detta fall tog det flera dagar att bara harvas och flyttas ut på ytan. Det tyder på att utkörningen av slammet var av enbart ekonomiskt syfte för de inblandade företagen och ren kvittblivning från reningsverken.
Därefter ska man också ha spridit ut mer konstgödsel på samma skifte, NS 27-4. Om nu slammet är ett så bra gödningsmedel varför måste man också konstgödsla där?
Dessutom ska slammet hörledes ha spridits alldeles inpå knuten till tomten Uppsala 2:5. Vet inte hur bestämmelserna ser ut men anser att tjänstemännen på kommunerna bör utreda den saken.
Kan det verkligen vara tillåtet att sprida sådana mängder slam så som de har gjort också vid den handpumpade brunnen som finns där på åkern?
Hur ställer sig kommunen till att lakvattnet och gödningen från slamspridningen riskerar att förstöra dricksvattnet? Detta kommer föras vidare i bäckarna och dräneringarna som leder till både Svennbybäcken och Stäholmsbäcken som båda utmynnar i Mälaren.
Anser kommunen att dessa båda bäckar och Mälaren är i behov av ytterligare näringstillförsel samt bakterier, läkemedel och otaliga miljögifter som PFAS, PCB, dioxiner m.m. som slamspridningen där medför?
Om nu båda kommunerna är ok med det, hur rimmar det med att kommunerna tvångsansluter invånare vid Norr Mälarstrand i Köping och Svennby/Berg Hallstahammar för 100.000-tals kronor/fastighet för att minska minimala utsläpp därifrån, medan man låter en bonde tippa ut en hel stads årsproduktion eller ännu mer, av giftigt avloppsslam och bara harva runt det på ytan intill dessa bäckar?
Hur såg föreskrifterna ut?
Kan det ens vara tillåtet att att endast harva runt slammet på åkern istället för att plöja/mylla ner det?
Hur lång tid har man på sig att få detta gjort? Enligt uppgifter jag har fått till mig ska detta ske inom 12 timmar.
Har fått information att en av föreskrifterna skall ha varit att ålägga David Edeen att se till att grusvägarna i området var vattnade och saltade ordentligt innan och under tiden slamtransporterna gick mellan Katrineholm/Flen till upplaget på Uppsala 2:6 Hallstahammar.
Dessa föreskrifter har uppenbarligen inte följts vilket måste vara ett rättsligt lagbrott. En mycket gammal skraltig vattenbil åkte visserligen förbi och släppt några enstaka droppar vatten på vägen som inte gjorde någon som helst skillnad på tisdagen. Det var endast ett spel för gallerierna.
Trots flertalet påstötningar till bland annat Gun Skarin kom varken vatten- eller saltbil förrän på fredagen när den tunga trafiken hade slutat att gå.
Har fått höra av en person som talat med miljöinspektör Gun Skarin, Hallstahammars kommun som sa att David Edeen hade informerat att det handlade om 33 transporter för utkörning av slammet.
Det stämmer inte. Statistik har förts som det har rapporterats om.
Det går också att räkna ut med lite enkel matematik. 4335 ton / 33 bilar =131,4 ton / bil. Lägg där till bilen och släpets egen vikt så inser alla att Edeen inte kommer med riktiga uppgifter, om Skarins ord stämmer.
Den aktuella vägen är upplysningsvis klassad BK1 med begränsning för maximal bruttovikt 64 ton.
Den 22/4 räknades 25 lastbilar med släp lastade förbi min bostad + 25 olastade på tillbakavägen. Det var dem vi hann räkna den dagen , det kan alltså vara fler. Detta var bara på en dag. Transporterna varade i tre dagar.
Anser kommunerna det vara försvarbart ur klimatsynpukt att på detta vis släppa ut mängder av koldioxid enbart genom denna massiva tunga transport från reningsverken i Katrineholm och Flen till upplaget vid Hallstahammars och Köpings kommungräns
Hur kommer kommunerna att agera med tanke på att det i detta fall har brutits mot de flesta paragraferna ur Miljöbalkens 2 kap.?

Vi här i bygden lever i ett helvete, och vetskapen att detta kommer att upprepas om och om igen får oss att helt tappa livslusten.
Vad är det för mening att kliva upp på morgonen och mötas av denna vidriga stank, gifter och myndigheters och företags upprepande våldtäkter på vår landsbygd, närområden, gårdar, våra liv och vår hälsa, trots allas livliga protester?
Blir dessutom planerna på lagrande och spridandet av 10 000 ton slam, biobränsleaska, m.m. på den 12 300 m² stora, utdömda lagringsplattan verklighet, kommer många liv raseras och gå åt.
Vill kommunerna verkligen ha det ansvaret på sina axlar?
Det är dags att stoppa Lisjö Säteri och Biototals vårdslösa verksamhet i vår bygd!

Skickar även detta svar till Hallstahammars kommun och önskar att detta diarieförs och att frågorna besvaras och beslut tas av bägge kommunerna.
Patricia Larsson Leo,
Tränsta, Köping
________________________________________________________
2020-04-29

Den lilla människans fundering på Köpings Miljöförvaltnings svar.
________________________________________________

20-04-28
Patricia !!!
Typiskt svar från tjänsteman i förvaltningen. Han ”duckar” för problemet.
Han skriver att utkörning ska ta tre dagar………..Det måste finnas en skriftigt avtal. Vad står skrivet i kommunens regler för utkörning av flytgödsel och slam. Jag skrev det tidigare, att här i norra Skåne gäller 12 tim.
// Ulf

____________________________________________
2020-04-28

Svar från Köpings kommun. Se nedan.
/Patricia

Från: Per Wuolikainen <per.wuolikainen@koping.se>
Skickat: den 28 april 2020 08:19
Till: p.larsson-leo@hotmail.com <p.larsson-leo@hotmail.com>
Kopia: Linda Eriksson <Linda.Eriksson@koping.se>; Lena Engvall <lena.engvall@koping.se>
Ämne: Lisjö Säteri -Biototal

Hej Patricia.

Den information som Miljöenheten i Köpings kommun har fått från Hallstahammars kommun är att det som sker/skett ute hos er är att verksamheten/lantbrukaren kör ut slam och hästgödsel som kommer att spridas på åkermark när all gödsel är på plats. Tillfällig lagring av gödsel i fält innan spridning är tillåtet. Spridningen kommer enlig uppgift att ta cirka 3 dagar och lantbrukaren kommer att mylla ner gödseln, detta gör att lukten reduceras. Verksamheten som sprider gödseln och slammet har anmält spridningen till Bygg- och miljöförvaltningen i Hallstahammars kommun (Som är kontrollmyndighet inom Hallstahammars kommun). Att sprida slam på åkermark är fortfarande tillåtet enligt gällande lagstiftning.

Miljöenheten i Köpings kommun har varit ute och kontrollerat området runt dig och omnejd den 27 april 2020. Vid kontrolltillfället uppfattades inga olägenheter i form av lukt eller damm. Meddelade olägenheter betraktas därför som tillfälliga. Tillfälliga olägenheter på grund av lantbruk och deras aktiviteter (transporter) anses acceptabla i områden med utpräglad lantbrukskaraktär, vilket vi bedömer att detta område är. Om liknande olägenheter i form av damm och lukt regelbundet återkommer från samma verksamhetsutövare bör ni kontakta Hallstahammars Bygg- och miljöförvaltningen (Som är kontrollmyndighet i den kommun där olägenheterna orsakas) och framföra ytterligare klagomål.

Enligt de uppgifter vi har fått så har denna spridning av slam och gödsel ingen koppling  till plattan som är tänkt för slamförvaring. Enligt uppgift från Hallstahammars kommun används inte plattan då ärendet gällande den fortfarande inte är avslutat. Transporterna bör därför upphöra när den aktuella spridningen är avklarad. Om plattan tas i bruk i framtiden och en större mängd tungtrafik som dammar regelbundet börjar köra förbi er är kan ni anmäla det till Miljöenheten i Köping som då får göra en ny bedömning gällande transporterna.

Med vänlig hälsning

 Per Wuolikainen

Miljöinspektör

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *