Hallstahammar-Tränsta/ Brev till Folkhälsomyndigheten- Sprids bakterier och virus, t ex coronavirus av dammet vid transporter av avloppsslam på otäckta lastbilar

Gokväll Anders och Patricia,

Damm från rötslam, Katrineholm & Flen, hamnar överallt. Är det steriliserat? Om inte; Innehåller det corona-virus? Innehåller det t.ex. bakterier som är resistenta mot penicillin och är sjukdomsalstrande?

Tack för eposten om dammande avlopps-slam ikväll! Jag har tipsat journalister på radio (SR) och flera tidningar.

Mvh / Andreas Eklund.
__________________________________________________
Brev till Folkhälsomyndigheten och deras svar.

Hej Folkhälsomyndigheten,

Till de som är ansvariga för ”influensa-rapport, m.m.”; Här är en enorm risk för spridning av sjukdomar inklusive influensavirus och coronavirus:

I coronatider; Ej steriliserat rötslam sprids på åkrar… damm från rötslammet hamnar överallt. Folk andas in dammet, rikt på alla sorts mikrober…

Resten av samhället lägger 100-tals miljarder kr på att stoppa spridningen av coronavirus, medan kommunerna sprider bajs-damm ( inklusive damm med coronavirus i ) överallt… Är det så smart, egentligen???

Kan Folkhälsomyndigheten stoppa det här vansinnet? Läs mer här nedan:
Från: anders segerberg
Ämne: I coronatider; Ej steriliserat rötslam sprids på åkrar…

Gödselspridardags. Katrineholms och Flens  toaskit för ett år sprids på åkrar i Tränsta- Hallstahammar. 50 lastbilar på en dag – minst.
Anders Segerberg, mobil 070 530 9393. e-mail anders@segerberg.me
_______________________________________________________

2020-04-29, Hej Anders,
Så blev svaret / responsen från Folkhälsomyndigheten… De fick info om spridning av dammande avlopssslam, som kan innehålla sjukdoms-alstrande mikrober… Läs nedan… Man kan även pröva att ringa till dem. Gissningsvis är det mycket svårt att komma fram per telefon till dem nu i corona-tider…
Mvh / Andreas Eklund
______________________
Från: nCOV [mailto:nCOV@folkhalsomyndigheten.se]
Skickat: den 29 april 2020 15:58
Till: Andreas Eklund <andreas@ecopar.se>
Kopia: nCOV <nCOV@folkhalsomyndigheten.se>; Registrator <Registrator@folkhalsomyndigheten.se>
Ämne: SV: I coronatider; Ej steriliserat rötslam sprids på åkrar…

Hej!
Tack för ditt mejl!

Det är många som undrar om det nya coronaviruset och vi förstår att det väcker en hel del frågor och funderingar. Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på alla frågor i detalj och vår kunskap och information uppdateras löpande. Vi hänvisar därför i första hand till vår webbplats för uppdaterad information: www.folkhalsomyndigheten.se

Ett viktigt uppdrag för oss på Folkhälsomyndigheten är att ta fram och förmedla vetenskapligt grundad kunskap som förebygger ohälsa och sjukdomar och som ger samhället stöd i arbetet mot hälsohot.

Sjukvård, regionala smittskyddsenheter och andra aktörer får information om det aktuella läget och vi tar också ställning till vilka åtgärder som är relevanta att genomföra. Ett nära samarbete finns med andra statliga myndigheter (exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB och Socialstyrelsen), de regionala smittskyddsenheterna liksom med Världshälsoorganisationen WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Sidor om covid-19 på vår webb
Vi har en samlingssida på vår webbplats med information om coronavirussjukdomen covid-19. Den uppdateras kontinuerligt med den senaste kunskapen: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Om du vill veta mera om bl a lagar, förordningar och allmänna råd och hur de förhåller sig till varandra: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/om-lagar-forordningar-och-foreskrifter/

Vi har samlat frågor och svar, och även de uppdateras när ny kunskap och information kommer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Om du behöver information på olika språk finns det här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Mer information
På webbplatsen www.krisinformation.se kan du läsa mer om samhällets ansvar vid smittspridning och hur arbetet ser ut, samt vad du som individ kan göra.

Funderar du kring skolfrågor, se Skolverkets webbplats: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19—regler-for-skolor-och-forskolor/nya-regler-om-forskolor-och-skolor-behover-stanga-pa-grund-av-coronaviruset-eller-covid-19

Om du har frågor kring resor, se UD:s webbplats: https://www.swedenabroad.se/

Har du frågor kring idrott, se Riksidrottsförbundets webbplats: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen  

Har du frågor kring arbetsmiljö, se Arbetsmiljöverkets webbplats: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/

Har du frågor kring vård och omsorg, se Socialstyrelsens webbplats: https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/

Information om arbetet inom Sveriges Kommuner och Regioner, https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset.31764.html

För frågor om läkemedel eller behandling hänvisar vi till Läkemedelsverket: https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/coronavirus

Har du frågor kring reglerna för smittbärarpenning, sjukpenning, karens etc., se Försäkringskassans webbplats: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Frågor per telefon
Allmänt om covid-19: Om du har allmänna frågor om coronavirussjukdomen covid-19 kan du ringa 113 13.
Hälsorelaterade frågor: Om du har frågor om din eller någon närståendes hälsa kan du ringa 1177 eller kontakta din vårdcentral.

Vänliga hälsningar,
Arbetsgruppen för coronavirussjukdom covid-19
Folkhälsomyndigheten

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *