Hallstahammar-Tränsta/ Orosanmälan ang avloppsslamslamtransporter och spridning av slam på åkrar i Uppsala 2:6

Från: Kristina Larsson Leo
Skickat: den 29 april 2020 12:07
Till: kundcenter@hallstahammar.se <kundcenter@hallstahammar.se>; anders.ostlund@hallstahammar.se <anders.ostlund@hallstahammar.se>; sigurd.synnergard@hallstahammar.se <sigurd.synnergard@hallstahammar.se>
Ämne: Anmälan slamhanteringen på Uppsala 2:6

Eftersom Hallstahammars kommuns tjänst “Lämna din synpunkt” varit ur funktion sedan söndag den 26/4 sänder jag min nya orosanmälan via mail.
Bonden David Edeen och Biototal har med stor stöttning av Hallstahammars kommun fraktat enorma mängder avloppsslam under tre dagar som man öst ut på åkrar vid Uppsala 2:6 Detta valde man att göra på årets hittills varmaste dagar.
Klockan 06.45 tisdagen den 21/4 kom den första långtradaren ,sedan följde det flera stycken. Tyvärr trodde jag det var timmerbilar eftersom vi inte hade fått någon som helst information från någon av parterna. Först klockan 11.20 uppmärksammade jag vad som var i färde. Jag räknade därefter i möjligaste mån de långtradare som passerade. Den första kom 07.45,den sista för dagen 17.30.
Eftersom jag är hemma om dagarna nu i denna pandemi så satte jag i system att räkna in VARENDA slambil som passerade och ange klockslag. Första bil kom 07.45 och den sista klockan 20.50 Det totala antalet lastbilar med släp uppsteg totalt till 26 stycken. Det ska multipliceras med 2 eftersom man även körde förbi på vägen tillbaka. Alltså summa summarum 52 turer.
Jag har fått berättat att Hallstahammars kommun och miljöinspektör Gun Skarin fått uppgiften att 33 lastbilar skulle köra slammet. Om så är fallet har man å det grövsta överskridit den gränsen.
Jag uppgav för Gun Skarin när jag ringde upp henne i ärendet på onsdagen den  22/4 klockan 13.30 att det redan då gått mist 16 lastbilar,det var inget hon reagerade på. Då var man redan inne på dag 2 med sina transporter. Och det med avloppsslam som inte ens var övertäckt.Inte ens i de fall det fanns presenning användes den!
Det var skytteltrafik alldeles utanför våran gård och våra stallbyggnader som är belägna på andra sidan vägen. Det dånade,mullrade osade avgaser och stank vedervärdigt av den öppna lasten!
Och så var det dammet…Jag ringde upp miljöinspektör Gun Skarin på Hallstahammars kommun och fick efter många försök tag i henne. Jag förklarade mitt ärende och KRÄVDE två gånger under vårt samtal att hon skulle se till att skicka ut salt och vatten i mängder,genast.
Fick till svar att David Edeen redan tillgodosett detta. Det skulle vara kravet från kommunen, att det skulle vara saltat och vattnat innan han satte igång samt under tiden, vid behov.
Eftersom jag som sagt är hemma och bor alldeles intill vägen såg jag att det kom en gammal vattenbil och släppte av ett par droppar vatten bara utanför hos oss,inget som gjorde den allra minsta nytta.
Helt klart gjorde Edeen detta bara som ett spel för gallerierna. Men någon privat saltbil äger han tydligen inte…
Påtalade exakt vari hans förberedelse bestod för att låta dessa slamtransporter börja trafikera vår väg.
Tisdagen den 21/ 4 tappade han dropparna och slambilarna började terrorisera oss. Onsdagen den 22/4 ringde jag Skarin och påtalade alla olägenheter,berättade att vi satt fängslade inomhus med fönster och dörrar ordentligt stängda. Det dröjde ända till tidig morgon fredag den 24/4 innan saltet kom. Vattenbilen dök inte upp förrän vid förmiddagen. Trots att vi är FLERA grannar som ringt och klagat.
Våran väg  är en grusväg och det innebär att gruset innehåller kvarts. Kvarts som är mycket mycket  skadligt vid inandning. Det samlas i lungblåsorna och blir kvar där. Sedan började nästa terror och mardröm när David Edeen och hans anställda började harva ner denna stinkande sörja på åkern..Under de varmaste dagarna hittills i år och under kraftig blåst. Detta medförde oändlig vånda och ren panik för oss boende.
Enorma dammoln av avloppsslam fyllde luften,många meter upp och synbara flera kilometer bort. Dammet täckte allt! Vi var ännu fångar och gisslan i våra hus,med allting noga stängt omkring oss. Ändå var stanken så vidrig att vi ville kräkas och det knastrade i munnen. Då bor vi ändå en knapp kilometer därifrån!
Vill SKARPT påtala det faktum att INGEN SOM HELST hänsyn tagits av Edeen för att minimera nedsmutsning, oväsen, neddammning, den enorma mängden tung trafik som trafikerat vår lilla grusväg! Jag skulle  snarare säga att han med nöje ställer till det så mycket han bara kan med tanke på hur vi boende slåss för att slippa hans och Biototals verksamhet i vår fd vackra förhållandevis rena bygd.
Vi kunde inte ens fly härifrån eftersom lastbilarna ständigt trafikerade våran väg!!! En  granne skulle få besök av sin dotter men de fick ringa henne och be henne avstå pga all trafik…Själv hade jag tänkt bjuda in mina tre barn och mina barnbarn för att vi skulle kunna träffas utomhus och grilla denna vackra lördagskväll i coronans tid -dessa planer gick om intet så nu lär det dröja länge innan jag får se dem igen.
Vi hostar, nyser, har nästäppa, det svider i hals och luftrör. Näsdroppar används frekvent i min familj. Trots att vi inte längre kan befinna oss utomhus. Till och med våra katter och hunden hostar och nyser. Papegojorna som skulle fått komma ut i sin voljär i sommar…glöm det! Och stanken är inte det största problemet för när väl den är borta har vi fortfarande allt gift  kvar i luften,marken och vattendrag samt i våra brunnar..
Varje morgon när jag vaknar är det första jag får i tankarna det som pågår här ute och coronapandemin. Man vaknar inte direkt med ett leende på läpparna och man önskar faktiskt att man inte ska behöva vakna alls. För vad ska vi göra för att slippa ha det så här???
Vi sitter i en rävsax utlagd av Edeen, Biototal och kommunerna i Hallstahammar och Köping. Jag vet att de flesta härute känner likadant.
Man har plötsligt tagit vårt paradis,våldtagit oss boende för att sedan lämna oss ensamma i Helvetet.
Ni kommer att få mycket blod på era händer, ni kommer att få stå ansvariga för spillda liv.
 Detta för att en penninggalen bonde, ett lika penninggalet Biototal samt både penninggalna och maktfullkomliga kommuner med Gun Skarin i spetsen ska kunna sko sig . Dessutom ljuger man och bedrar med iskallt sinne den svenska befolkningen och kallar detta hållbart miljöarbete och kretslopp. Man får människor att tro ett man odlar ekologiskt och miljövänligt.
Vårat Sverige är lika skitigt som många andra länder som man klankar ner på men det går bra att kasta skit på andra!
Självgodhet av grövsta sort!
“Om verksamhetsutövare ignorerar regler om slamanvändning då kan tillsynsmyndighet förbjuda verksamheter enligt stoppregeln 2 kap 9 § Miljöbalken. Bedömning sker i tre led:
– Befaras ”skada eller olägenhet av väsentlig betydelse”?
– I så fall, finns det ändå ”särskilda skäl” för regeringen att tillåta verksamheten eller åtgärden?
– Finns det ”risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt”?”
Bestämmelserna i 2 kap Miljöbalken:
Bevisbörderegeln 
(2 kap. 1 §) – innebär att verksamhetsutövaren ska kunna visa att de följer kraven enligt miljöbalken. Läs mer i avsnitt 6.
 Kunskapskravet 
(2 kap. 2 §) – innebär att verksamhetsutövaren ska skaffa sig nödvändig kunskap för att minska risken för skada eller andra olägenheter för människor och miljö. Läs mer i avsnitt 7.
Försiktighetsprincipen
 (2 kap. 3 §) – innebär att verksamhetsutövaren ska vidta åtgärder eller begränsningar i sin verksamhet eller vidta andra försiktighetsmått för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller andra olägenheter för miljö eller hälsa uppstår. Läs mer i avsnitt 8.
 Bästa möjliga teknik 
(2 kap. 3 §) – innebär att det vid yrkesmässig verksamhet ska användas bästa möjliga teknik för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller andra olägenheter för miljö eller hälsa uppstår. Läs mer i avsnitt 8.
 Produktvalsprincipen
(2 kap. 4 §) – innebär att verksamhetsutövare ska undvika att använda eller sälja kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön om de kan ersättas med mindre farliga alternativ. Läs mer i avsnitt 9.
 Hushållningsprincipen
(2 kap. 5 §) – innebär att verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Läs mer i avsnitt 10.
Kretsloppsprincipen
 (2 kap. 5 §) – innebär att verksamhetsutövare ska hushålla med resurser och minska mängden avfall som uppstår, bland annat genom återanvändning eller återvinning. Läs mer i avsnitt 10.
 Lokaliseringsprincipen 
(2 kap. 6 §) – innebär att en verksamhet ska lokaliseras på en plats som ger minsta möjliga intrång och olägenhet för människor och miljö. Läs mer i avsnitt 11.
Rimlighetsavvägningen 
(2 kap. 7 §) – innebär att kraven i 2 kap 2–5 §§ och 6 § första stycket endast gäller om det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Detta gäller dock inte när det gäller miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 4 och 5 §§. Läs mer i avsnitt 12.
Skadeansvarsprincipen
(2 kap. 8 §) – innebär att den som orsakar eller orsakat en skada eller olägenhet för miljön är ansvarig för att den avhjälps. Läs mer i avsnitt 13.
Stoppregeln
 (2 kap. 9 och 10 §§) – innebär att verksamheter som kan befaras föranleda skada för hälsa eller miljön trots att försiktighetsmått och skyddsåtgärder som krävs enligt balken vidtagits endast får tillåtas om regeringen finner att det finns särskilda skäl.
Enligt min uppfattning har man brutit mot de flesta paragraferna i 2 kap Miljöbalken och anser att David Edeen,Biototal samt Hallstahammars kommun gjort sig skyldiga till miljöbrott. Jag kräver ett omedelbart stopp för all verksamhet som har med avloppsslammet att göra här ute.

Jag vill ha detta diariefört och bli meddelad om vilket diarienummer det har tilldelats.

Kristina Larsson-Leo
Tränsta 11
73192 Köping

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *