REVAQ-certifierat avloppsslam från VA SYD

26 juni 2015 18:39

REVAQ-certifierat avloppsslam från VA SYD

Avloppsslammet från våra avloppsreningsverk; Sjölunda, Klagshamn, Ellinge, Källby och Södra Sandby är certifierade enligt REVAQ, ett certifieringssystem för avloppsslam.

Certifieringen är framtagen på initiativ av Svenskt Vatten tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmännen och Svensk Dagligvaruhandel.

Vad innebär certifieringen?
Certifieringen påvisar att VA SYDs hantering av inkommande vatten och avloppsslam lever upp till specificerade krav för att uppnå en högre kvalitet och ständig förbättring. Näringsämnen återförs från stad till land för att sluta kretsloppen av näringsämnen.

Det är SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som kontrollerar att kraven uppfylls. De tittar på rutinerna kring analyser, provtagningar, arbetet mot anslutna verksamheters utsläpp och hantering av produkten. De kontrollerar också att det finns ett pågående arbete för ständiga förbättringar, innan de utfärdar certifikatet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *