Polisens hemsida: Straff för brott mot miljöbalken

Från polisens hemsida:

https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/miljobrott/

Straff för brott mot miljöbalken

Straffet för den som döms för brott mot miljöbalken är böter eller fängelse i högst sex år. Har brottet begåtts inom näringsverksamhet kan företaget åläggas att betala en företagsbot. Företagsböter kan uppgå till lägst femtusen kronor och högst tio miljoner kronor. Vid mindre allvarliga överträdelser kan tillsynsmyndigheterna utfärda en miljösanktionsavgift. Kommunen har vanligtvis ansvar för saneringen vid miljöbrott. Den som har orsakat en miljöskada är skyldig att betala för saneringen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *