Hallstahammar-Tränsta/ Brev till Katrineholms kommun för att få ut alla handlingar rörande slamtransporterna till Tränsta

2020-04-29
Katrineholms kommun kan inte hjälpa till med info.
Skickat frågorna till Sörmlandvatten istället.
/Patricia

Från: Frykman Eva <Eva.Frykman@katrineholm.se>
Skickat: den 29 april 2020 16:30
Till: p.larsson-leo@hotmail.com <p.larsson-leo@hotmail.com>
Kopia: Kontaktcenter Besökare <kontaktcenter@katrineholm.se>
Ämne: slam från Katrineholm

Hej!

De uppgifter du önskar ta del av såsom vågsedlar, transportvolymer och kostnader är inget som vi som tillsynsmyndighet har. Reningsverken i Katrineholm och Flen drivs av det kommunala bolaget Sörmland Vatten, så kontakta bolaget för att få del av uppgifterna. kundservice@sormlandvatten.se.

Med vänlig hälsning

Eva Frykman
Miljöchef
——————————————————-

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
Eva.Frykman@katrineholm.se
Telefon: 015057661 | Växel: 0150-570 00
katrineholm.se

________________________________________________
2020-04-28
Skickat till Katrineholms kommun. Se nedan
/Patricia

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 28 april 2020 21:30
Till: kontaktcenter@katrineholm.se <kontaktcenter@katrineholm.se>
Ämne: Sv: Katrineholm och Flens reningsverk

Hej!
Jag vill också tillägga att min förfrågan diarieförs och önskar bli meddelad vilket diarienummer denna tilldelats.
Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo

Från: Patricia Larsson Leo
Skickat: den 28 april 2020 21:24
Till: kontaktcenter@katrineholm.se <kontaktcenter@katrineholm.se>
Ämne: Katrineholm och Flens reningsverk

Hej!
Jag är boende i en by i Köpings kommun och har blivit fruktansvärt drabbad av slamspridning i mitt närområde. Slammet som har dumpats och spridits här hos mig ska komma ifrån Katrineholms och Flens reningsverk .
Jag har tagit del av ett dokument där det framkommer att 4335 ton slam har mottagits av Företagen Biototal AB och David Edeen, Lisjö Säteri. Åkeriet som har stått för transporterna ska enligt uppgift från reningsverket vara Bygg och schakt från Katrineholm
Jag skulle vilja ta del av alla handlingar som gällande detta ärende.
Jag är framförallt intresserad av att få se vågsedlarna från varje transport som gick från reningsverken, hur många transporter som lämnade reningsverket, vilka kostnader det rör sig om T.ex :Vad fick Biototal betalt för att ta emot allt slam?
Men som sagt är alla dokument ni har rörande detta är av intresse.
Jag mottar gärna dokumenten via e-post, men det går även bra att skicka dem till min hemadress.
Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo
Tränsta 11
731 92 Köping

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *