Hallstahammar Tränsta/ Mail till Länsstyrelsen Västmanland ang slamspridningen: Svar: Det är kommunens ansvar.

Svar från länsstyrelsen
/Patricia

Från: Eidestedt Henrik <henrik.eidestedt@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 27 april 2020 12:55
Till: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: Sv: Sanitär olägenhet Uppsala- Hallstahammar, Tränsta-Köping

Hej …….Det jag tänkte förklara är att Länsstyrelsen inte kan styra hur kommunen agerar i det här fallet då det är kommunen som har tillsynen över slamlagringen. Vi har helt enkelt inte de lagliga möjligheterna. Den enda gången som länsstyrelsen blir inblandande är när ett ärende överklagas, då prövar länsstyrelsen om kommunen har agerat på rätt sätt.

Så det jag  ville förklara är att du behöver vända dig till kommunens miljökontor med dina klagomål på verksamheten då det är de som är tillsynsmyndighet. Miljökontoret ska då hantera ditt klagomål som ett tillsynsärende angående de störningar från verksamheten som du beskriver, lukt, damning mm. MiIjökontoret ska fatta ett beslut som du har möjlighet att överklaga. De kan tex besluta om att verksamheten behöver vidta åtgärder för att minska störningar om de bedömer att det finns skäl att kräva åtgärder. Anser miljökontoret att det inte finns några skäl att verksamheten ska vidta åtgärder ska de besluta om att avsluta klagomålsärendet. Du har möjlighet att överklaga beslutet i båda fallen.

Så mitt råd är att du kontaktar miljökontoret så att de kan starta ett tillsynsärende utifrån dina klagomål. Du har rätt att få ett beslut i ärendet som du kan överklaga.

Förstår om det inte var svaret som du hoppats på men vi har ingen möjlighet att hantera ditt klagomål då det är kommunen som är tillsynsmyndighet.
Har du frågor får du gärna återkomma eller om du vill kan du be någon annan ringa mig.

Med vänlig hälsning

Henrik Eidestedt
Miljöskyddshandläggare

Telefon: 010–224 93 67
E-post: henrik.eidestedt@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Västmanlands län
721 86 VÄSTERÅS
www.lansstyrelsen.se/vastmanland
För information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Ämne: Sanitär olägenhet Uppsala- Hallstahammar, Tränsta-Köping

___________________________________________________________________

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 24 april 2020 00:20

Bild 1: Damm på våra utemöbler från slamtransport och spridning, Bild 2: Damm från slam som dumpas, Bild 3: Damm från lastbil som kör iväg, Bild 4,5: Damm över byn från slamspridning, Film: Slamtransport utanför fönstret på vår lilla grusväg

Sanitär olägenhet!

Vi är helt nedbrutna här i Tränsta med omnejd. Vi i min familj sitter instängda i vårt hus och gråter. Trots att alla fönster och dörrar är stängda stinker det inne hos oss på grund av David Edeen Lisjö Säteris och Biototals slamhantering på Hallstahammar Uppsala 2:6.

De utsätter oss för en sanitär olägenhet och skadar vår hälsa genom att utan förvarning börja köra tunga slamtransporter på våra små grusvägar och sprida slam över hela vår bygd. Sedan dammet och stanken uppkom har vi fått ont i våra lungor, fått svårt att andas, fått hosta, ögonen svider och näsan rinner. Vår lilla hund och våra katter hostar och nyser också och vi är inte ens den familj som bor närmast skitupplaget.

Ikväll tilltog stanken än mer, vi vet inte vad vi ska ta oss till, vi mår så fruktansvärt dåligt både psykiskt och fysiskt av det här. Vi har ingenstans att ta vägen, vi har ingen annan tillflyktsort, vi sitter i coronaisolering och tar oss ingenstans. Den här gården är vad vår familj har och har haft den över 20 år. Vissa gårdar har gått i arv i generationer. Jag bor här för att jag vill ha lugn och ro, få vara i naturen och framförallt för att få vara ifred. Ska vi som bor här vara tvungna att flytta härifrån eller begå självmord för att slippa undan denna terror som vi utsätts för?

Det kan inte vara tillåtet att skada människors hälsa på det här viset.

Snälla hjälp oss vi klarar inte mer. Stoppa eländet nu innan vi tippar över kanten. Våra liv står på spel!

Patricia Larsson Leo, Tränsta Köping

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *