Hallstahammar-Tränsta/ Disk. om vägstandard, lastbilars vikt och vilken total mängd som levererats av avloppsslam mm

Hej!
Skickar vidare om någon annan har tid och vill kolla upp det här med.
Vaknade klockan fyra inatt och insåg att jag somnat framför datorn. Känner att jag måste göra någonting annat ett tag för att inte tappa förståndet helt.
Tack Ulf för all hjälp!
Nu måste jag ut och träna!
Återkommer när huvudet är rensat.
/Patricia
____________________________________________________

20-04-26
Patricia !!!!Gammal kunskap kommer till nytta med uppdatering…..

Sök på följande: Statens naturvårdsverk, författningssamling. ( ISSN 0347-5301 ) SNFS 1994:2, MS.72 Ändringar…SNFS 1998:4,  SNFS 2001:5.

Producenten, reningsverket skall lämna innehållsdeklaration på detta slam.
Regler gällande växtnäringstillförsel.
1.  Max mängd fosfor.
2.  Max mängd ammoniumkväve
3.  Metaller i åkermarken.

Statens Jordbruksverk, författningssamling. ( ISSN 1102-0970 ) SJVFS 2012:41
Här är läsvärt som ger kunskap.
Tror du lantbrukaren har koll på regler o paragrafer ???
DET VIKTIGA, SOM JAG SER DET ÄR VÄXTNÄRINGSTILLFÖRSELN.

Är slammet nedmyllat efter utkörning ?? Eller nedplöjt ??  Kommunens miljöförvaltning sätter regler för detta,
Glad söndag……….hoppas tiden räcker till.
Mvh / Ulf

____________________________________________________

20-04-25 Kl. 21.15
Patricia !!!
Tack för info om antal ton/ ha. Drygt 80 ton/ ha låter otroligt mycket .
(anm: enl scanning 1 så planeras 21,8 ton/ ha).
Då återstår bara att ta reda på hur många ton myndigheten i ert län beslutat. Finns några alternativ att rådfråga………. Länsstyrelsens lantbruksenhet. Kommunens miljöenhet. Jordbruksverket, Jönköping.

Gokväll………….// Ulf

________________________________________________________
Hej!
Har fått tag i ett dokument från Hallstahammars kommun om slamspridningen. Skickar det vidare så att ni också kan ta del av det.
Det rör sig alltså om 4335 ton avloppsslam från Katrineholm och Flens reningsverk som Edeen sprider på 53,6 ha? Någon som kan uttyda informationen här och hitta något intressant vi kan använda oss av? Jag förstår mig inte på det här.
Jag hittade intressanta telefonnummer ni gärna får ringa och framföra era synpunkter och ställa lite frågor till.
Bonden David Edeen: 070-321 59 25
Ansvarig Biototal Marcus Lindqvist: 070-846 99 05
Kontaktperson Reningsverket Emelie Öberg: 015-080 01 31
God natt,
Patricia Larsson Leo

____________________________________________________

20-04-25
Hej igen ..Patricia !!!!
Jag glömde en viktig sak…….När du är på Medborgarkontoret  och lämnar skriftliga frågor ska du begära att dessa Diarieförs och får ett ärendenummer. Då kan dina ärende spåras i kommunens arkiv. Kopia till dig själv med datumstämpel och signatur/ namnteckning av personen som mottagit ditt ärende.
Slut för nu…………// Ulf

____________________________________________________

20-04-25
Patricia !!!
Hej …igen !!!

Detta ärende ”triggar igång” även mig. Självklart skall det gå att få reda på hur många ton slam som lämnar reningsverket. Vågsedlar finns, OCH ÄR VIKTIGA. Det kan vara så att lastbilsekipagen har totalvikt över 64 ton. Då är även chaufförerna illa ute. Vägen är, som du skrev tidigare klassad BK1. Kommunen ifråga får betala/ ton som lämnar deras anläggning. Alla ärende inom kommunen är ”offentlig handling”  Gå till kommunens medborgarkontor och begär ut handlingarna i ärendet. Det är kanske så att kommunen har begärt in anbud på detta uppdrag att köra slam. Då kan du även få reda på kostnaden för hela uppdraget att köra detta slam till åkrarna vid din bostad. Det finns säkert en VA-chef anställd. Han måste besvara inkomna skriftliga frågor.

En viktig sak att ha med sig i ärende med ”sin” kommun är följande…..Finns det inte skriftligen, så finns inte ärendet. I synnerhet när det ”hettar till”, när det börjar bli besvärligt för både tjänstemän och politiker .

Du har säkert koll på vilket åkeri som kör detta slam. Namnet står säkert på både bilar o släpar. Eller kolla via registreringsskyltar på lastbilarna. Därefter via www.tansportstyrelsen.se  så kan du se vem som äger lastbilarna.

Du skriver att det gäller 4800 ton slam. 35-40 ton/ lass. Det blir minst 120 bil med släp. Har du koll på arealen som detta slam läggs på ??? Svaret kan bli intressant.

Kampen fortsätter…………..vi håller kontakten.
Mvh / Ulf

____________________________________________________________________

VB: Ring och klaga!
25 april 2020  08:00  38 KB

Ulf,
Tack för dina tips och råd! Det finns både vägtrummor och broar längs vägen. Jag ska försöka få reda på mer från Trafikverket. Jag har försökt få reda på vad bilarna väger men kommunen vet inte och vill inte ta reda på det åt mig, bonden och Biototal svarar inte på mina förfrågningar.  Jag har inte kommunens dokument men har hört att det rör sig om ca 4800 ton slam från Katrineholms reningsverk som körs ut hit. Sedan tror jag inte ett dyft på att vad som dokumenteras stämmer överens med verkligheten. Jag har tidigare läst att när en annan bonde tog emot slam så vägdes inte alla bilar in.
Kanske går det att få ut uppgifterna som reningsverket har. En av oss fick tag i ansvarig person på reningsverket en gång för frågor men personen har inte svarat något mer efter det. Det samma gäller kommunen, de gör sig oanträffbara.
Vi får försöka igen nästa vecka.Ha en fortsatt trevlig helg!
Patricia

________________________________________________

Från: Ulf Mårtensson [mailto:ulfs.gardsservice@telia.com]
Skickat: den 25 april 2020 07:58
Till: ‘Patricia Larsson Leo’
Ämne: SV: Ring och klaga!

20-04-25
Patricia…go morgon denna lördag!!!!!
Tack för ännu en återkoppling. Det låter ”helt sanslöst” att en grusväg ute på landsbygden får klassning BK1. Det innebär att trafik med totalvikt på 64 ton får framföras. Finns det broar eller vägtrummor längs med denna väg ??? Om i fall att……klarar dessa vägtrummor 64 tons totalvikt. Jag är tveksam till detta.

Du får ”jaga” Trafikverket i ditt län.
Vad hade lastbilarna för totalvikt ?? Vågsedlar måste finnas. bilarna får betalt efter antal ton som lastas. Bilarna blir garanterat vägda vid utlastning på reningsverket.

Kan bli spännande att få reda på antal ton som levererats till åkrarna i fråga. Det finns nämligen bestämmelser för hur många ton slam som får läggas på åkermark. Man räknar på antal ton / ha Detta har lantbruksenheten på Länsstyrelsen koll på. Eller rådgivare på Hushållningssällskapet i ditt län.

Ha en underbar lördag………..
Med vänlig hälsning
Ulf Mårtensson, boende i Magleby, Lantmästare

____________________________________________

Från: Patricia Larsson Leo [mailto:p.larsson-leo@hotmail.com]
Skickat: den 24 april 2020 20:34
Till: Ulf Mårtensson
Kopia: anders@segerberg.me
Ämne: Sv: Ring och klaga!

Hej och tack!
 Enligt Andreas Törnblom på byggförvaltningen är väg 614  en allmän väg och enligt Trafikverket så är vägen dimensionerad för full bärighet BK1.
Verkligheten stämmer inte överens med med trafikverkets klassificering. Att vägen i verkligheten inte är lämpad för sådan trafik. spelar tydligen ingen roll.
Nu har transporterna slutat gå och slammet har spridits på Edeens åkermark, dock har resten av bygden fått ta del av ohyggliga mängder slam-damm som yrt iväg och lagt sig på våra hus, gårdar, odlingar, solceller och i våra lungor.
Tack och trevlig helg, du med /Patricia


Från: Ulf Mårtensson <ulfs.gardsservice@telia.com>
Skickat: den 24 april 2020 19:06
Till: ‘Patricia Larsson Leo’ <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: SV: Ring och klaga!
20-04-24

Patricia !!!
Tack för återkopplingen. OK…vägen är allmän, men den har ett klassningsnummer. Skulle vara av intresse för ALLA om du kunde fixa fram denna klassning. Kan bli dyrt för åkerierna som kör på vägen om den inte är klassad för 60 tons fordon.
Är det som du skriver att vägen är allmän, så kontakta Trafikverket i ditt län.
Trevlig helg……….// Ulf, Magleby

__________________________________________

Från: Patricia Larsson Leo [mailto:p.larsson-leo@hotmail.com]
Skickat: den 24 april 2020 16:09
Till: Ulf Mårtensson
Kopia: Anders Segerberg
Ämne: Sv: Ring och klaga!

Hej och tack!
Vägen är allmän och det ska vara tillåtet att köra med tung transport. Hur i helskotta det kan vara på det viset är för mig en gåta.
David Edeen hade blivit ålagd att se till att vägen var vattnad och saltad innan och under tiden transporterna började gå men det struntade han i.
Vi har klagat hos bägge kommuner, länsstyrelse, svevia som vanligtvis sköter vägen. Idag på den fjärde dagen kom Svevia och vattnade. Det hjälper föga när Edeen kör runt på åkrarna bredvid och dammar ner hela bygden med sitt slam-damm.
På Måndag kommer Hallstahammars miljöförvaltning skicka ut någon och kolla. Då har det gått en vecka sedan alla klagomål började komma in till dem.

Det är inte mycket gehör man får därifrån.

Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo


Från: Ulf Mårtensson <ulfs.gardsservice@telia.com>
Skickat: den 24 april 2020 07:51
Till: ‘Patricia Larsson Leo’ <p.larsson-leo@hotmail.com>
Kopia: anders@segerberg.me <anders@segerberg.me>
Ämne: SV: Ring och klaga!

20-04-24 Patricia !!!
Detta mail kanske i senaste laget. Jag lider med Er när det ryker o dammar från vägen. Vem sköter vägunderhållet ??? Är det enskild väg, så ni som bor ängs med vägen betalar andelar ?? Då finns det en styrelse som skall sköta vägunderhållet.
Tunga transporter på vägen. Vilken klassning finns det för denna ”lilla” väg. Det kan vara så att dessa tunga fordon, bil o släp med totalvikt på ca 60 ton INTE får köra på denna väg.
Kolla med kommun, alt Länsstyrelse. Eller styrelsen om vägen är enskild.

Med vänlig hälsning
Ulf Mårtensson, boende i Magleby på Söderåsen. På enskild väg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *