SR P4 Malmöhus/ Kritiker: Ombyggt reningsverk i Billinge blir för litet

 • Reningsverket ska byggas om för att få bättre fosforrening, men grannen Torsten Werner tror inte dammen klarar större skyfall.
 • ”Den kommer att svämma över, och vattnet kommer att gå orenat ut i Rönne å”, säger han.
 • VA Syd säger att dammen räcker eftersom man samtidigt ska täta ledningar och uppmana fastighetsägare att koppla bort stuprör så att spillvattnet minskar.

En kommentar

 1. Mailväxling avseende Billinge reningsverk som redan från bröjan blir underdimensionerat:
  ________

  De skall koppla bort dagvattnet och därmed minska volymen.
  Var hamnar dagvattnet??
  Ska orten inte ha tillväxt??
  _________________________________________

  SGU har en ny rapport om betydelsen av P i Östersjöns sediment för dess övergödning. Hjälper inte att syresätta sedimentet utanför Gotland eftersom det inte binder mer P. Istället krävs åtgärder på land. Avloppsreningsverk nämns men ej enskilda avlopp. Är en förändrad syn på EA på gång?

  När jag läste limnologi så var resonemanget att syrefria bottnar gör att fosforn frigörs. Troligen samma process som i en rötkammare när det organiska materialet bryts ner så frigörs fosforn. Samma förklaringsmodeller användes när Ringsjöns syrefattiga bottenvatten gick ner mot noll. Men det är mer komplicerat än så, då det är alltid syrefattigt bara någon cm ner i sedimentet, trots att vattnet kan innehålla ett par mg syre/l. Kunde avläsas efter hand som Ringsjön återhämtade sig där syrehalten ökade år från år, men som sagt trots det lämnade ifrån sig fosfor. Magnus Enell gjorde intressanta sedimentundersökningar med analys av porvattnets fosforinnehåll. Kunde följa förloppet från hösten fram till tidig vår när all fosfor lämnat sedimentet. Har inte haft tid att följa det vetenskapligt mer än så.

  Länsstyrelsens expert Lars Colvin blev dock förstummad över fosforavgången trots syrehalten på ca 1-2 mg/l i vattenfasen. Han blev fundersam när han fick beskrivning av Enells forskning och en egensnickrad tolkning. Det förklara både att och när fosforn lämnar sedimentet. Koncentrationsprofilerna anger även riktningen av fosfortransporten- det mesta går uppåt i sedimentet och vidare ut i vattenmassan.

  Ändrad syn på EA. Tror att ingen myndighetsperson vill tappa ansiktet och ändra på gamla ”sanningar”. Men när tillfälle ges drar jag gärna analogier mellan reningsverk o EA. Där EA har klart bättre prestanda. Har fått medhåll från länsstyrelsefolk trots att de borde känna till de skeva regelverket kring EA.

  _________

  Vad hände i de fåtal kommuner som tagit sitt förnuft tillfånga och tagit en balanserad syn på EA? Var det miljöchefer eller någon högre upp i organisationen som fick hela kommunen att inse? Misstänker att det är svårt at gå nerifrån i organisationen för att få en ändring till stånd.

  ____________

  Tillsynen är undermålig för de kommunala verk som jag studerat. Tror att det kan vara en taktik att göra ”inspektörerna” obekväma när de blir medvetna om de brister som de egna reningsverken i kommunen har. Risken finns att det blir uppretade, men kan ge en möjlughet att gå vidare uppåt i organisationen dvs. miljöchefen. Optimistiskt?

  _________

  ”Enskilda avlopp är dåliga men kommunala är bra” sa Billl. ”Kommunala är bra och enskilda är dåliga sa Bull”….. Så rullar det på…

  __________________

  Hur kan man som generaldirektör (Jakob Granit) för HAV motivera och tillåta att en underavdelning på felaktiga premisser, tillåts jaga EA?
  Vad skriver han i sina årsberättelser?
  Kommer Coronas ekonomiska effekter att påverka HAVs syn på vad som är rimligt att begära att FÄ skall ställa upp på?

  Luleå:
  Läste om detta för ngn månad sedan.
  I någon projektbeskrivning för Herrman stod det ”att EA står för betydande del av övergödning….”, så jag blev trött redan av att läsa inledningen.
  https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Sma-avlopp
  Bl a denna som kom nov -19
  https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Sma-avlopp/Sma-avloppssystem-hur-hallbara-ar-de-1.193148
  Inte lusläst, men…..
  Sid 5: Viktning av indikatorer. Det fanns ingen representant för VAiT, men det kan ju rättas till fr o m nu.
  Sid 7: förordar Polonite före kem fällning pga P mer robust. Låter knepigt.
  Sid 8: ” Konventionella markbaserade system utan poleringssteg uppfyller vanligen inte de svenska riktlinjerna för fosforreduktion.”

  ”Faktaresistens” är en företeelse som genererar fel fokus, felaktiga beslut mm.
  Är HAV/Granit bekanta med ternen?
  ____________________________________

  När jag pratar med ”experter” och forskare kring övergödning, framför allt för havet, uppfattar jag att ingen anser att EA har någon egentlig betydelse för övergödning och algblomning. För avsnörda vikar omgivna med mycket bebyggelse och dålig förutsättningar för retention (typ Björnöfjärden), – Ja!, men för mellan och ytterskärgård: Nej Nej nej!

  Dessa miljöer är som vi ju vet också till viss del kväve begränsade. P eller N är en gammal och het diskussion, men jag uppfattar att forskarna som sysslar med frågorna idag, börjar få en samsyn här (och även en större insikt i att andra faktorer än näring påverkar algblomning). I mellanskärgård och uthav anses nu allmänt att Kväve efter vår blomningen blir begränsande för algproduktion i Östersjön upp till Ålandshav. Ulf Larsson, prof. i marinekologi, sthlm Univ. som håller i nationell uppföljning recipientundersökningar berättade för mig nyligen, att man sammanställs data (näring, siktdjup, klorofyll mm) från 70 talet till idag, inte kan se någon som helst koppling mellan fosfor och algblomning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *