ATL/ Svårt att undvika kommunalt vatten och avlopp

Svårt att undvika kommunalt vatten och avlopp

Måste jag ansluta mig till det kommunala vatten- och avloppsnätet? undrar en läsare. Mycket talar för det, svarar ATL:s jurist Lisa Kylenfelt……

……För att komma undan anslutningsavgiften, eller i alla fall delar av den, kan du därför argumentera för att din fastighet inte har behov av den kommunala anslutningen om så är fallet. I vägledande domar har i flera fall konstaterats att enbart det förhållande att en kommun eller annan huvudman har byggt ut den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i ett område inte i sig medför att fastigheterna där kan debiteras en avgift. Avgiftsskyldigheten ska därför i princip vara motiverad av den enskilda fastighetens behov av de vattentjänster som erbjuds.

Bedömning av behovet sker dock utifrån hur fastigheten på sikt kan komma att användas, och inte utifrån vad nuvarande fastighetsägare anser om saken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *