SR P4 Västmanland/ Intervju med Anders Grönwall om proposition i höst om hållbara vattentjänster, samt replik från boende på Norr Mälarstranden om propositionens påverkan på Köpings VA beslut

SR P4 Västmanland/ Intervju med Anders Grönwall om proposition i höst om hållbara vattentjänster, samt replik från Boende på Norr Mälarstranden om propositionens påverkan på Köpings VA beslut

 1. Intervju med Anders Grönwall, Statens utredare av Hållbara vattentjänster,  11 min in i programmet

2. Intervju med Anders Segerberg boende på Norr MÄlarstranden Köping, 21 min in i programmet

________________________________________________

 1. Intervju Anders Grönwall:
  Identifierat ett demokratiunderskott. Människor som tvångsansluts till kommunal va nät får inte säga till om sin VA anslutning, vare sig när det gäller önskan om att anslutas, eller att inte vilja bli anslutna.
  Vill få processen mer demokratisk.
  – Förslag: Krav på att ställa ut VA planer likt för detaljplaner och översiktsplaner  och ge möjlighet till samråd och yttrande.
  Politiker som inte lyssnar kan inte i längden gå emot folkviljan.

  Kommunala avlopp kan bli en dyr affär för kommunerna. Förbinder sig för att i evig tid sköta anläggningen.

  – Förslag: Avloppsdeklaration. Detta pga att utredningen ger förslag om att möjliggöra andra lösningar, vilket ger flera enskilda och föreningsägda lösningar. Det i sin tur gör att kommunerna inte hinner med sin inspektionsplikt. Avloppsdeklarationer kan vara ett sätt att både ge kommunen möjlighet att ha kontroll på fastigheternas avlopp, och att göra fastighetsägaren medveten om problem och ge intiativ till att lösa dessa.

  Fråga från programledaren- varför vill politikerna i Köping driva igenom tvångsanslutningen på Norr Mälarstranden före propositionen är tagen?

 2. Intervju med Anders Segerberg. (anm- webredaktör till va-i-tiden.se
  SR P4, Ida Svansbo: Köpings norra Mälarstrand består av 10 områden, (varav en ö). Flera överklagningar till förvaltningsdomstol och mark och miljödomstol har gjorts. Nästa år skall grävningen börja enl kommunen.

  Anders: Varför gör man VA projektet? Köping hänvisar till miljö och hälsa men vi ser inte att kommunen har belägg för detta.

  Ida: Grönwall vill se större demokrati med nytt förslag. KOmmer detta påverka Köping.
  Anders: Kommunen har hitentills vägrat att lyssna på oss. Inte politiker, inte tjänstemän.
  I de bästa världar så lyssnar Köping, men inte ens vid MMD förhandlingarna så lyssnade man eller presenterade fakta. Blir troligen ingen skillnad efter Grönwalls förslag gått igenom.

  Anders. Vår förhoppning är att kunna driva va frågorna i föreningar och som enskilda. Flera områden har gemensamma dricksvattenanläggningar, och har begärt att få gå samman och göra egna avloppslösningar- svaret är NEJ från kommunen, eller inga svar alls.
  Många har slutna avloppstankar för toavatten, vårt förslag är att köra detta till åkrarna efter rötning (utan att passera reningsverket och förgifta näringen där).

  Besluten i Köping grundar sig inte på miljö. Ola Saaw, M ledare och kommunalråd sade 2016 att beslutet grundar sig på ekonomi, ej milj (telsamtal med Lars-Göran Carlsson nov 2016).
  Leksands kommun säger att planerad VA anslutning är en god affär för kommune- Frågan ställs av fastighetsägare om de är de som gör den dåliga affären när de skall betala flera 100 000 kr, och kommunen gör en bra affär.

  Styrkeförhållandena mellan kommun och fastighetsägare är mycket ojämlika.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *