Carl Lindström/ När Naturvårdsverket förlorade tänderna… vad hände sedan?

Ska man dra slutsatser från berättelser av de många människor som blivit överkörda och förlorat sina hem och/eller besparingar pga  “VA-bedrägeriet” så är det att om man lyckas få politisk makt så får man tvinga andra människor i samhället (som saknar makt) till nästan vilka intressen som helst.  VARFÖR/HUR???


Hej Anders,
1991 avgick Valfrid Paulsson som Naturvårdsverkets chef och den starka alliansen, som präglat verkets första starka år mellan Palme och Valfrid Paulsson var ur många stora industriintressens syn, slutligen bruten.  Den borgerliga regeringen under åren 91-94 hade samma målsättning som Trump: att “bryta Naturvårdsverkets tyranni” och de var inte sena att göra sig av med Valfrid Paulsson. 
Naturvårdsverket blev så skadeskjutet att det kunde lika gärna ha lagt ner verksamheten.  För oss som arbetade där märktes det genom att alla frågor som sades ha ekonomiska eller anställningskonsekvenser, skulle inte hanteras av verket utan av departementet (politiker), som var storindustrins vän … inte vän till människor i glesbygd, som drabbades av det nya “ekonomijobbdepartementet”.  Naturvårdsverket blev som kungen, en maktlös symbol.

1975 fick jag förflyttning till IVA och Ambassaden i Wash DC där jag skulle rapportera om miljöfrågor i USA och det var avloppens guldålder … både i USA och i Sverige.  Många politiker fick nu intrycket av att det var helt rätt inriktning på miljöarbetet att göra slut på smutsvatten-utsläpp så att sportfisket skulle få tillbaka charmen, och fritidsbåtar kunde segla eller rusa fram på och njuta av rent vatten.  
Lagstiftningen i Sverige modellerades i många avseenden efter USA’s PL92-500. Clean Water Act.  Men I USA hade många sjöar, floder och kustvatten börjat likna avloppsdiken och det blev förhållandevis lätt för politiker att få fram pengar till löftet att man skulle återställa nationens vatten till vad de en gång varit (när Européer intagit Amerika och det målades upp romantiska bilder av hur nybyggare med mockasiner och Davy Crockettmössor paddlade runt i rent vatten fullt med fisk). Den som erbjöds tjänsten att förvandla smutsvattnet till fiskevatten och hade erfarenheten att forsla vätskor i rör var EXXONS pipelinebyggare Stephen Bechtel, vars familjeföretag även var engagerat i bygget av Hooverdamen.  Bectel tog sig an avloppsbygget som ett [dominerande] av flera företag som fick i uppdrag av Kongressen att bygga ut ett nät av interceptor avlopp och reningsverk, vilket på flera håll fick förväntat resultat i flera stater där floder och sjöar förbättrades. Det sågs som en stor politisk framgång … avloppsindustrin växte sig oerhört stark och fick ett hem i Wash DC med namnet Water Environment Federation.  (Man kan bara se hur i stort sett varenda stad i världen nu har ett avloppsnät för att förstå vidden av deras intresseområde.) 
I Sverige fick man delvis åka snålskjuts på den Amerikanska framgången men våra floder och sjöar var inte alls i samma usla skick som USAs och här tog industrin sin nya maktposition till nya höjder och höjde bl.a. avloppslösningen till närapå religion.  Lagen i Sverige expanderades på initiativ av Svenskt Vatten (tidigare Vatten och AvloppsVerksföreningen VAV som på inrådan av världens största PR företag: Burson Marstellar [BM] bytte namn för att få bort ordet AVLOPP som lät smutsigt.)  Men Svenskt Vatten är alltjämt AVLOPPSindustrins intresseförening som tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) (anm, nu SKR) hade det gemensamma intresset att alla hus skulle anslutas till avlopp även om de låg mitt i en glesbygd. Vad har SKL för intresse att backa upp avloppsindustrin ? Jo därför att Kommunerna skulle annars bli ansvariga för hundratusentals små avloppssystem vilket fyllde kommunpolitiker med fasa … bättre att låta Avloppsindustrin få det ansvaret från hus till avloppsreningsverk.  DET är skälet och inte att avloppssystemen är bättre en t.ex. system för att källseparera toaletter och processa det ur jordbruksintresset. En del av VA-industrin har dock insett att avlopp som inviterar allt, har hamnat i en återvändskanal.  Nordöstra Skånes VA har startat projektet H+ i Hälsingborg, där man källsorterar toalettavfall och processar det med avsikten att återföra växtnäringen till jordbruket … INTE till de döende haven, som fallit offer för världens alla avlopp.  Men som ofta, när man kräver åtgärder med dolda motiv finns de många som vägrar se något fel med de konventionella avloppen. För de som fallit offer för kommuners bedrägeri känns korruptionen med avloppsTVÅNG som något mer än ett mindre fall av dåligt omdöme.  Det känns som ett utnyttjande av möjligheten till bedrägeri som vuxit med slopandet av tjänstemanna-ansvaret. Flera kommuntjänstemän ser avloppstvånget som ett välkommet sätt att täppa igen sina budgethål eller att få boende att betala för utbyggnaden av en avloppsledning som anses helt nödvändig för sina expansionsplaner.  
De här ful-politiska bedrägerierna har givit upphov till ett allt ljudligare krav på rättvisa och att när bedrägerierna uppdagas ska det få konsekvenser i samhället.
/Carl Lindström

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *