TT/ Coronavirus i avloppsvatten enl Nederländsk universitetsrapport

(Se även Detta inlägg från Svenskt vatten, US department och Dutch water sector)
___________________________________________________________________________________________

Coronavirus i avloppsvattnet (TT, GP)

Hälso- och miljöinstitutet RIVM i Nederländerna har upptäckt spår av det nya coronaviruset i avloppsvatten. Det tolkas som att viruset följer med avföringen från den lilla andel av de smittade personer som även får virusinfektion i tarmsystemet.

(Svenskt vatten har kommit med en rapport som visar på motsatsen, se
Inga bevis för överlevnaden av COVID-19-viruset i dricksvatten eller avloppsvatten
____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Göteborg 2020-03-27

Coronasmitta i avloppsvatten

En ny undersökning från Nederländerna har visat att avloppsvatten innehåller coronavirus. Detta är inte oväntat då avföring innehåller dessa smittämnen. Vid våra kommunala avloppsreningsverk fångas en del föroreningar upp i slammet och andra följer med utgående vatten. 

Vi måste inse att om man sprider avloppsslam i vår livsmedelsproduktion, finns risk för att coronasmitta och andra föroreningar hamnar i jordbrukslandskapet och förs vidare till livsmedel, vatten, djur m m. 

En annan risk utgörs av att det utgående förorenade vattnet från avloppsreningsverket ofta hamnar i vattentäkter för vårt dricksvatten, t ex Mälaren och Göta Älv.

Vid avloppsreningsverken används desinfektionsmedel, t ex natriumhypoklorit, men detta till spolvatten för att desinficera personalen och lokalerna.

Slamspridningen måste upphöra omedelbart.

Den Nederländska forskningsrapporten från:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport:
https://www.rivm.nl/node/153991?fbclid=IwAR0uIKRsvLHVXPrMkumA5y9dgCwUqCm04s8N86JVxuPYU2-MK-y5B5D2Ckw

Tekniska frågor: Gunnar Lindgren civ ing, tel 070 5679054, mail gunnar.lindgren.mail@telia.com

____________________________________________________________________

Den holländska rapporten:

Novel coronavirus found in wastewater

The novel coronavirus that causes COVID-19 has been detected in wastewater in the Netherlands, according to RIVM National Institute for Public Health and the Environment   research. A small percentage of patients with COVID-19 have the novel coronavirus in their gastrointestinal tract, and thus excrete it in their faeces. When their stool is flushed down the toilet, it ends up in the sewer, and then in the wastewater. Research indicates that monitoring wastewater is a good strategy for detecting whether specific viral infections are present in a population. RIVM has previously used this approach to detect the presence of norovirus, antibiotic-resistant bacteria, the poliovirus and the measles virus in wastewater. Employees working in wastewater treatment plants are protected against viral infections, such as the coronavirus that causes COVID-19, if they follow the hygiene protocols.

Using molecular methods, the virus that causes COVID-19 was detected in wastewater at Amsterdam Schiphol Airport, in Tilburg and at the wastewater treatment plant in Kaatsheuvel. This plant treats the wastewater from Loon op Zand, the town where the first reported COVID-19 patient in the Netherlands lives.
From 17 February 2020 on, weekly wastewater samples were taken at Schiphol Airport. During the first two weeks, the virus that causes COVID-19 was not detected. However, the genetic material from the virus was detected in the airport wastewater samples taken  on 2, 9 and 16 March. The first sample containing the virus was taken four days after the first person in the Netherlands tested positive for COVID-19 on 27 February. Genetic material from the virus was detected in wastewater samples taken from the wastewater treatment plant in Tilburg on 3, 10 and 17 March. Again, the first sample containing the virus was taken within the first week after the first confirmed cases occurred. Of the wastewater samples taken from the wastewater treatment plant in Kaatsheuvel on 3 and 18 March, only the sample taken on 18 March contained genetic material from the virus that causes COVID-19.

Protective measures

Previous research has shown that the protective measures that are already the standard for people working at wastewater treatment plants provide sufficient protection against pathogens. These measures are also effective against the virus that causes COVID-19. People who work with wastewater should avoid direct contact with wastewater, and should avoid ingesting, swallowing and/or breathing in wastewater spray or mist. During all activities that lead to possible contact with wastewater, they must wear personal protective equipment, including protective clothing, gloves, boots, safety glasses, a face mask and/or a FFP3 respirator mask. These protective measures for safe working practices involving wastewater are listed in the occupational health and safety catalogue of the water management authorities. Moreover, like everyone, wastewater treatment plant personnel must maintain good hand hygiene: wash hands according to protocol, do not touch eyes, nose or mouth with unwashed hands, wash hands before eating and after each toilet visit, and use the inside of the elbow to cover sneezes or coughs.

COVID-19

After the COVID-19 outbreak emerged in China in December 2019, the first patient in the Netherlands tested positive for the novel coronavirus (designated SARS-CoV-2) on 27 February 2020. A small percentage of the COVID-19 patients have diarrhoea, and the virus that causes COVID-19 has been detected in stool samples of some of these patients.
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Brevkommentarer ang mail om coronavisus i avloppsvatten:
_____________________________________________________

Några tankar utifrån dagsläget.
Viktigt att finna den negativa RNA-strängen och det dröjer nog inte så länge, vilket indikerar ett aktivt virus. Vissa faktorer påverkar såsom pH, temperatur, halter av mineraler osv….

Dessa Coronavirus är ju nära släkt med varandra och när SARS förkommer i vatten torde även Sars-Cov-2 göra det? Den som överlever får se? Intensiv forskning pågår även i Sverige och att Corona detekterats i Holland borde även påverka forskningen i Sverige gällande avloppsvatten eller dricksvatten. Dessa virus muterar ju som bekant.
// Kent Leonardsson

___________________________________________________________________________

Hej Patricia!
Att coronaviruset också kunna angripa bakterier och spridas den vägen som en bakteriofag förfaller mycket osannolikt utifrån den lilla kunskap jag har om virus. Bakteriofager är speciellt utrustade för att angripa bakterier, de har en anordning som pressas ned i bakterien varvid dess DNA införlivas i bakteriens cytoplasma.

Bakteriernas cellväggar är av en helt annan struktur och liknar inte alls den fofolipidstruktur som finns hos våra celler och Coronavirus, det kan sägas vara den främsta orsaken till att ett Coronavirus inte angriper bakterier.

Mvh/ Kent Leonardsson

On 2020-03-30 18:13, Patricia Larsson Leo wrote:
Skulle coronaviruset också kunna angripa bakterier och spridas den vägen som en bakteriofag? Är det möjligt?
/Patricia

______________________________________________________________________________

Hej Patricia!

Din frågeställning är väl befogad, det tycks vara problemet att ingen mig veterligen kan ge ett adekvat svar idag. Det sägs att viruset klarar, på en ren yta upp till fem dagar, men överlevnaden i vatten torde inte vara lägre, detta tycks inte vara känt idag. 22 olika studier som undersökt överlevnaden på olika slags coronavirus, gjord av en tysk forskargrupp i Greifswald och publicerades i februari i år.  ( Källa:Ny teknik.) Rapporten visar att coronavirus av olika slag verkar vara mycket livskraftiga då de hamnar utanför kroppen. I alla fall i laboratoriemiljöer, där testerna gjorts. Viktigt att påpeka skillnader i virus, det är avsevärda skillnader i uppbyggnaden av höljet och det kan tänkas att Coronaviruset klarar sig bättre med en uppsättning av fosfolipider i höljet. En struktur som i stora drag liknar vårt cellmembran. Fosfolipider är uppbyggda så att det finns en fosfatmolekyl mot ytan och och i membranets mitt finns en lipid (fettstruktur). Precis som cellmembranet för att klara en vattenmiljö på både ut och insida. Utanpå detta hölje finns ”proteinspikar” med speciella S-proteiner längst ut som har till uppgift att känna igen sin värdcell. Ska försöka att verkligen bringa klarhet i överlevnaden i vatten. Märk väl att i artikel framgår betydelsen av skyddsklädsel vid hanteringen av avloppsvattnet. Detta för att inte drabbas av patogener och som alla vet så är Coronaviruset inte vilken patogen som helst. Det innebär att personal vid reningsverk kan bli värsta smittkällan, men hur viruset kan överleva i ett slam som sedan ska spridas ska jag låta vara osagt. Ett virus kan inte föröka sig utan en värdcell och därmed uppfyller det inte kriterierna för liv. Vill poängtera att jag är inge expert, bara gymnasielärare som läst en massa biologi, kemi och råkar vara intresserad av mitt ämne.
/ Kent Leonardsson

_________________________________________________________________

Vad händer då med coronasmitta och enskilda avlopp? Där finns ju också privata brunnar i närområdet?  – om coronasmitta via avloppsreningsverk och slamspridning är ett problem för stora dricksvattentäkter som det står i inlägget så undrar jag om det kanske också kan vara problem för egna brunnar om det släpps ut avlopp (med ev coronasmitta) lokalt?
Ja vad svarar man på en sådan fråga?
Mitt svar blev följande: Ett entydigt svar kan vara svårt att ge men generellt så bryter markretentionen ner smittor och läkemedelsrester ganska så effektivt, och små enskilda avlopp handlar också om så små mängder eventuell smitta, att den lär inte nå så långt, så risken är nog ganska minimal. att då jämföra med kommunalt som släpper ut 100 tusentals kubik” renat ” avloppsvatten om dagen (renat Inom citationstecken), allt från tio tusen till hundra tusentals hushåll, detta direkt ut i våra vattendrag dagligen på en och samma plats, vilket är en viss skillnad , men dock så stor att den inte går att jämföras. Upp till 5 dagar i vissa fall lär ju tex coronaviruset kunna överleva tack vare att skalet är så fett vilket gör den motståndskraftigare. Vissa källor påstår att vid extrema fall så kan den även överleva ända upp till 28 dagar? Uv Ljus är annars en bra nedbrytningskälla vilket gör det svårt för luftburna virus att överleva och att spridas via vind några längre sträckor utan en värd.
/MR
_______________________________________________________________________________________________

Tack för artikeln!

Jag sprider den vidare. Jag undrar dock hur stor risken för smittspridning  är? Dör inte viruset efter ett par dagar om det inte hittar någon värd? Kan det klara sig så pass länge att det utger en risk för spridning?
___________

Visst finns det många frågor som är obesvarade. Jag anser att vi då skall tillämpa försiktighetsprincipen och utgå från en pessimistisk tolkning tills motsatsen är bevisad.
__________

Otäckt. En undran, kan den sätta sig i fisk som vi sedan äter och blir smittade av?
Uppenbarligen kan viruset leva väldigt länge i luft utan en värd, vore extremt intressant att veta hur det fungerar i vatten.
/Anders B
__________

Denna fråga saknar ännu ett svar och jag anser därför att vi tills vidare skall utgå från att viruset också kan leva i vattnet.
Gunnar

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *