Norrtälje/ Abonnemangsavgift för något jag inte har

Hej allihop,

Jag har en liten sommarstuga i Grisslehamn, Norrtälje kommun, inköpt 2005 för 650 000 kr. Sommaren 2017 genomförde kommunen en installation av vatten och avlopp, som vi 60 hushåll fick betala. Alla fick en faktura på 288 450 kr. Jag har fått ett lån via Norrtälje kommun och kommer att under 10 år betala några tusen varje månad till kommunen. 

Jag är inte ansluten varken till vattnet eller avloppet, då jag har en jätte bra brunn som levererar hur mycket vatten som helst och jag har ett godkänt avloppssystem, en sluten tank på 3 kubikmeter som töms en gång per år till en kostnad av några tusen. Mitt hus ligger inte nära sjön, så inte med bästa vilja i världen, kan man påstå att jag göder Östersjön. 

Nu i februari dyker en ny faktura upp från Norrtälje kommun. Fullmäktige har beslutat 2018 att alla som bekostade vatten och avloppsinstallationen ska betala en årlig avgift på 600 kr vare sig man är ansluten eller ej. Till och med obebyggda tomter ska betala. I följebrevet kallas vi för ”ännu inte anslutna fastigheter”. Avgiften ska gå till underhåll av systemet, som jag inte utnyttjar. 

Jag tycker att det är helt otroligt vad en kommun kan göra. Jag känner mig så arg och maktlös.

Mvh Hélène 

3 kommentarer

 1. AVLOPPSBEDRÄGERIET har drivits och drivs fortfarande med avsikten att utnyttja lagar för s.k. “miljöskydd”, som en ursäkt för att driva in pengar till en misskött kommunekonomi där målsättningen även drivs av avloppsindustrin kanske under ledning av Svenskt Vatten (tidigare Vatten och AvloppsVerksföreningen … VAV).
  Avlopp och avloppsrening är en återvändsgränd för man kan aldrig säkerställa att en massinvitation att samla in avloppsvatten från ett stort nätverk överhuvud kan renas ! Till det ska läggas att man mäter inte ens några några av de på SNVs lista över 800 kemikalier, som absolut inte ska få komma ut i naturen/MILJÖN.

  Det kan nog bara finnas en väg ut ur det här bedrägeriet och det är små källsorterande system där bara direktuppsamlande anordningar får anslutas för att göra växtnäringen tillgänglig till de jordbruk, som vill ha ren bredspektral (dvs både mikro och makro) växtnäring.

  Avloppsbedrägeriet i kommuner och andra organisationer måste av folkhälsoskäl stoppas så snart som möjligt. En tidigare riksdagsomröstning har även utnyttjats för avloppsbedrägeriet då man inte beskrev avsikt eller konsekvenser från de håll som önskade bedrägeriet.

  Carl Lindström,
  fd Miljöattaché, Wash DC

 2. Hej alla

  Vi från Höör/Mitt Skåne, här ett gott råd till er alla som drabbas av VA-problematiken.

  Bilda ett byalag med styrelse.
  Kalla/Samla alla ledande politiker i ert området utan media.
  Gör en presentation (helst uppdelad i olika avsnitt som, historik, ekonomi, framtidsutsikter, mm.
  ta kaffepaus
  varje parti skall yttra sig om vad de hört direkt efter kaffe.
  efter en eller två veckor kräver ni ett skriftligt uttalande om varje politiska parti/alt. allians.

  Vi gjorde det i Höör och lyckades stoppa hela projektet som godkändes av Kom. fullmäktige sedan flera år tillbaka med ETT undantag.
  Nämligen just den delprojekt i den byn som arrangerade detta möte.
  Synd om dem.

  MittSkåne vatten som bedrev VA utbyggnad gick på en nit och får nog många ögon på sig efter att en oberoende konsult konstaterade t. ex. att inom sin verksamhet finns många otydliga ärende som t.ex. i ett nödfall ingen vet vem som skall gräva, dåliga o otydliga direktiv med mer.
  Hela dokument finns hos Anders Segerbergs webbplats.

  Att säga att VA anslutning ligger i graven är fel men när den kommer igång igen har alla partier enat sig om en genomtänkt strategi.

  Jag vill gärna uppmana er som ligger i VA-skiten att organisera er snarare än agera enskild.

  En sista råd som jag har använd när jag ensam kämpade mot kommunen är att anmäla ert ärende till Förvaltningsrätten. Det stoppar allt från kommunen i alla fall ett år framåt.
  Sedan överklagar ni till Kammarrätten och slutligen till Högsta förvaltningsdomstolen.

  mvh

  André Luc
  100% wallon

 3. Detta är faktiskt helt makabert. Och jag beklagar verkligen och har full förståelse över din situvation,
  En rättslig utveckling och vidare process på detta skulle vara ytterst intressant, och jag ställer frågan om inte VA i Tiden och dess kontaktnät skulle kunna tänkas vara dig behjälplig här på något vis ? Svenning som själv varit utsatt reagerade och sa “Din fastighet omfattas inte av Rådets Direktiv (91/271/EC) (2010/C 83/02) Avd VII Art 54. Förbud mot missbruk av rättigheter skall tillämpas.
  Skicka din anmälan till EU Commisionen “failing to properly implement EU laws.” Det verkar dessutom som det finns flera i din situation Helena, Kanske skulle det gå att göra en grupp talan? Jag låter frågan ligga öppen här och delger härigenom även styrelsen ditt dilemma för ett övervägande angående min fråga.
  MvH Michael Richter kassör Va i Tiden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *