Fortum Waste Solution (tid. Sakab)- omhändertagande av farligt avfall

Hej alla glada rötslamskämpar.

Utifrån min tidigare erfarenhet som lärare vid naturvetenskapliga programmet och biologi som huvudämne föranledde ett engagemang i miljön, inte minst i vad som påverkar olika ekosystem. ett givet besöksmål i elevernas studier blev naturligtvis SAKAB som det hette på den tiden. Vid vår besök där blev det uppenbart att vi kan med vissa tekniker påverka och destruera en del av de giftiga ämnen som vi producerar. Mot denna bakgrund tänkte jag att de kunde tillföra något i vår diskussion om spridning av slam på våra åkrar.

Försöker därför att dra mitt strå till stacken gällande spridning av slam på åkermark och har nu kontaktat Fortum waste solutions, som tidigare hette SAKAB. En avancerad anläggning för destruktion av miljöfarliga ämnen, bl.a. förbränningsprocesser som omfattar bl.a. klorerade ämnen där risken är uppenbar att det bildas dioxiner. Tyvärr så kunde man inte bidra med något speciellt i frågan då Fortum inte är direkt involverade i den typen av behandling /spridning av slam.

Däremot så är Fortum experter på förbränning, dvs. förbränningstider, rätt temperatur under korta intervaller och nedkylning. Att samla upp ämnen via rökgasfilter och deponera den “giftiga” askan. En aska som aldrig kan spridas på något sätt.

Dom kan deponering för att undvika urlakning, täckning av deponier, konstruktioner som samlar upp eventuellt lakvatten, brunnar för kontroller osv.

Däremot så tyckte Ulrika Wievegg på Fortum att en förbränningsprocess av rötslam efter t.ex. en rötning med utvinning av metangas, kunde vara ett bra alternativ. en förbränning under kontrollerade former och rökgasfilter med efterkommande processer. Kunde vara nåt för ett antal kommuner att gå samman och bygga en gemensam anläggning endast för förbränning av rötslam, kanske hela regioner kunde göra en gemensam satsning? Kanske för avancerat för dagens politiker att tänka i sådan banor?

Se:  “Våra tjänster kring återvinning och avfall”.   fortum.se

Mvh. / Kent Leonardsson

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *