VLT- Västerås/ Insändare: Höjning (av VA taxor) på grund av eftersatt underhåll

Höjning på grund av eftersatt underhåll

Mälarenergi höjer sina VA-taxor med 7,5 procent utifrån att taxor är reglerat i vattentjänstlagen. Alla VA-konsumenter kan utifrån den årliga Nils Holgerssonrapporten om prisökningar i Sverige för 2019 se att den allmänna prisökningen uppgår till 1,9 procent medan de kommunala taxorna ökat med 4,8 procent……

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *