Kan KRAV bonde hantera reningsverks avloppsslam ihop med stallgödsel avsett för KRAv odling?

Från: Jenny Borling Welin <jenny.welin@krav.se>
Skickat: den 19 mars 2020 21:37
Till: p.larsson-leo@hotmail.com <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: Lisjö gård

Hej,
Tack för att du uppmärksammar oss!
Vi är medvetna om situationen och håller på att utreda den.
Om förvaringen är tänkt att gå till som du beskriver den så är den inte förenlig med KRAV.
Men vi håller som sagt på att titta på detta. 

Vänligen
Jenny 

Jenny Borling Welin, Marknads och regelutvecklare.
KRAV ekonomisk förening
Box 1037, 751 40 Uppsala (Besöksadress: Klostergatan 13)
MOBIL: 070-3116722
E-POST: jenny.welin@krav.se   WEBBPLATS: www.krav.se

 ___________

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 18 mars 2020 18:40
Till: Info Krav <info@krav.se>
Ämne: Förenligt med KRAV?

Hej!
Jag har en fråga som gäller en av era KRAV-bönder, David Edeen, Lisjö Säteri i Surahammar. 

I närheten av mitt hem vid gränsen mellan Hallstahammars och Köpings kommun har David Edeen, som jag förstår, på KRAV-certifierad åkermark uppfört en 12 300 m² stor lagringsyta där han och företaget Biototal AB planerar att lagra upp mot 10 000 ton rötslam, fiber- och bioslam, biobränsleaska, m.m.

Plattan är oarmerad och ligger direkt på matjorden, den saknar väggar och ytan är sprucken och porös. Det planeras att byggas en uppsamlingsbrunn för lakvatten som enligt uppgift kommer rymma 5 m³. Det finns en enda brunn på hela plattan i dess ena hörn. Brunnslocket mäter 20 cm i diameter och det enda utloppet, ett dagvattenrör mäter också det 20 cm.

Jag tycker det låter otroligt att att brunnen ska klara av att ta hand om allt lakvatten vid ett skyfall eller vid snösmältning.
Som ett exempel: regnar det 20 mm under en timme kommer det 246 000 liter på plattan.
Utan väggar och med ett enda pyttelitet utlopp misstänker jag att lakvatten kommer forsa ut från plattans kanter och även sippra igenom sprickorna och den porösa ytan och ut på den KRAV-certifierade åkern.
Kan det verkligen vara förenligt med KRAVs bestämmelser och regler?

David Edeen ska på samma lagringsyta där rötslammet mellanlagras även förvara det stallgödsel han själv ska använda på sina KRAV-certifierade åkrar.

Jag vet att rötslam inte får förekomma på KRAV-certifierad åkermark. Är inte risken för kontaminering extremt hög i detta fall?

Han har själv berättat hur viktigt det är att inte ett enda korn från konventionell odling får följa med i vagnarna med den KRAV-odlade säden och hur noga man måste rengöra alla maskiner och vagnar om de har använts i den konventionella odlingen innan de får användas till KRAV-odlingen.

I det här fallet borde ju hans maskiner som används på samma yta där rötslammet lagras bli kontaminerade. På platsen finns det inte heller någon tillgång till rinnande vatten så mig veterligen finns det inte någon möjlighet att rengöra maskiner och fordon på platsen. 

Hur ser bestämmelserna ut?
Får verkligen rötslam och KRAV-gödsel lagras ihop?
Hur kontrollerar ni att era anslutna bönder följer ert regelverk?
Anser ni att David Edeen i det här fallet följer regelverket? 

Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *