Kommentar till Aftonbladets debattinlägg/ Slamspridarna “saknar väldigt viktig kunskap om miljögifter” enl expertgrupp

I Aftonbladet 2020-03-11 bemöter expertgruppen en ny debattartikel som försvarar slamspridningen. Denna publicerades i Aftonbladet häromdagen.  Experternas svar och debattartikel

________________________

Kommentar:

Expertgruppen påpekar i debattartikeln att de ansvariga för spridningen av avloppsslam inte förstår att små barn riskerar att påverkas av miljögifterna i slammet med okända hot mot deras hälsa.

Detta är mycket allvarligt. Animaliska livsmedel är tillsammans de största leverantörerna av flera miljögifter till barn enligt Livsmedelsverkets beräkningar – större än fet östersjöfisk, som ofta varnas för.
Mer info på Livsmedelsverkets hemsida om PCB och dioxiner

Två exempel

 1.       Dioxiner och dioxinlika PCB

Barns, 4-12 år , intag av dioxin och dioxinliknande PCB-er. Fisk/skaldjur 30 procent, kött 33 procent, mejer 33 procent, ägg 1 procent och oljor/fett 3 procent.

”Olika livsmedelsgruppers bidrag till det totala intaget av dioxiner och dioxinlika PCB hos barn (4-12 år).”

2.       Perfluorerade miljögifter
Expertgruppen anger i sin artikel att PFAS (perfluorerade miljögifter) är allvarliga föroreningar i slammet.
Enligt en tidigare undersökning hos Livsmedelsverket kommer ett sådant ämne – PFOA – till oss från följande livsmedel:

  •  Mejeriprodukter      36%
  •  Spannmål              21%
  •  Potatis                   17%
  •  Frukt                     7%
  •  Övrigt                    19%

Båda dessa exempel visar att jordbrukets produkter ger de största bidragen av de undersökta miljögifterna. Dessa miljögifter sprids i vår livsmedelsproduktion med slam.

Gunnar Lindgren civ ing
Starrkärr 210, 446 95 Älvängen
Tfn 070-5679054
gunnar.lindgren.mail@telia.com

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *