Debatt Replik på Aftonbladets artiklar “Slammet på åkrarna kontrolleras noggrant!” Andreas Vos Vätternfonden

Debatt Replik “Slammet på åkrarna kontrolleras noggrant!”

Andreas Vos Vätternfonden

13 mars 2020

Hej Anders,

Detta är en viktig artikel som får sin tillämpning även vid utplaceringen av slamhögar på jordbruksmark!

Hälsar
Gunnar

__________________________________________________________

Hej Alla!

Tack för en bra debattartikel i Aftonbladet!

Vi gjorde färdigt en film förra året om Svensk vattenvård och där vi blev uppmärksamma på att Svensk provtagning inte fungerar. Vi ville ta på flera tusen ämnen i Munksjön vid Jönköping, en av Sveriges mest förorenade sjöar. Vi blev väldigt förvånade över att Allkontroll maxade ca 100 ämnen i Sverige och att Eurofins Europas största bolag maxade strax över 300 ämnen vid bredspektrumsanalys.

Vad vi ser när vi dyker är att utanför samtliga kemikaliecocktails utsläpp finns det cyanobakterie tillväxt i det syrefattiga vattnet. Cyanobakterierna ser vi som toppen av isberget bakomliggande orsakerna är tusentals kemikalier.

Problemet blir högst allvarligt när man ser på tillämpningen av provtagningen och uttalanden ifrån myndigheter angående gränsvärden och rekommendationer, det finns ingen sakkunskap bakom. Provtagningen är nere på promillenivå.

Jag kommer ifrån arkeologin och är van vid geografiska undersökningar där vi provtar på allt möjligt. En sak vi gör är fosfatkartor för att spåra bland annat stenålders bebyggelse. Fosfaterna som vi människor kissar ut ligger kvar i marken ca 8000 år, det kan sedan ha odlats och varit djurhållning på platsen under årtusenden ändå slår mänskliga fosfater igenom. Det verkar heller inte lakas ut något av regnet över årtusenden. Med detta i bakhuvudet blir man väldigt skeptisk till rötslamsförfarandet. Antagligen fördärvar vi mark och grundvattnet för lång tid framåt med förfarandet. En annan tanke är varför körs det ut fosfor i säckvis på åkrarna? Det förfarandet går inte ihop med provtagningen och kunskapen inom arkeologin. Något är oerhört snett i samhällsplaneringen.

Hade möte förra året med miljötoxilogerna Ingegerd Rosborg KTH, Professor Henrik Kylin Linköping samt Helene Annadotter en av få i Sverige som arbetar med sjörestaurering och provtagning av bla enzymet BMAA som verkar ligga bakom ALS, Alzheimers, Parkinsson och som återfinns i cyanobakterierna. Det går inte koka,torka eller frysa bort BMAA och det anrikas uppåt i näringskedjan och kan bli luftburet, det ställer oerhörda krav på reningsteknik. Vad samtliga är överens om är att vi i Sverige inte kan bedöma omfattningen i förgiftningen av vårt vatten och livsmedel. (I skåne pumpar man ner cyanobakterie vatten ifrån algblommnigarna ur Vombsjön och Ringsjön till grundvattnet, för att det på något vis ska filtreras vid upptag, detta har gjorts sedan 70-talet. Sköts av Svenskt vatten. Hur mycket kemikalier som följer med är det ingen som vet. Vid provtagning runt Malmö förra året, återfanns det i 10 av 16 prover på offentliga platser hela cyanobakterieceller i dricksvattnet. Folk i 30, 40 års åldern har ALS och det ökar.Dödsfall på Lunds universtets sjukhus har ökat.)

Alla som gått en hjärt lungräddnings kurs vet vad man ska göra när man kommer till en olycksplats “Bedöm Behandla och Begränsa”

Vi stupar på första vi kan inte provta och Svensk vattenvård har ingen fältpersonal som tittar på helheten. Ingen lägger in utsläpp i en kartdatabas eller använder sig av GIS för att se hur mycket föroreningar avrinningsområdena i Sverige får ta emot. Hade vi gjort detta hade vi fått en helt annan samhällsplanering för att rädda dricksvattnet och vattenvården och fått ett annat tänk kring rötslam.

Vi som förstår detta behöver kanske gå ihop så vi står starkare i att börja med att få nationen att kunna “bedöma läget”, utöka provtagning och kartlägga utsläpp i nationell kartdatabas.

Lantmäteriet, SGU, SMHI har gått samman och arbetat fram en kartdatabas hur allt vatten rinner i Sverige även grundvattnet, enligt dom “välter en tankbil kan vi följa kontamineringen nedströms”. Myndigheterna har alltså byggt skelettet men vet inte vad dom ska använda det till. Med politisk styrning kan man fylla deras databas med 6000 igenlagda soptippar som läcker lakvatten, alla avloppsreningsverk (breddningar), alla industriutsläpp, dumpat Krigsmateriel (Över 100 svenska sjöar) osv. Alla utsläpp är godkända av myndigheterna och kopplade till fastigheter. Sedan kan vi se vilket avrinningssystem som får ta emot mest uppströms med dricksvattentäkter nedströms och samhällsplanera därefter.

Pengar och kunskap finns och behöver omstruktureras, vad vi behöver komma ikapp med är provtagningen och lagstiftning innan kemikalieindustrin tar död på oss.

Är man flera att enas om detta enkla i ett inledningsskede att kunna få kontroll på att “Bedöma läget”, hade vi kanske kunnat gå samman och gjort ett större upprop.

Är någon intresserad kommer jag gärna och förevisar filmen och pratar lite om sakerna ovan.

Med vänliga hälsningar och trevlig helg, och ett stort tack till arbetet ni gör för oss alla.

Andreas Vos
0732018842
Vätternfonden
SCSC 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *