Land Lantbruk/ Finland letar andra lösningar för avloppsslammet

Finland letar andra lösningar för avloppsslammet

Nästan hälften av allt avloppsslam från de finska reningsverken har använts i jordbruket. Men nu har kraven från livsmedelstillverkare satt stopp för det, uppger Yle.

…Trots att det numera finns lagkrav på vad slammet får innehålla väljer allt fler växtodlare att avstå från det. Det började för några år sedan till följd av krav från mellaneuropeiska livsmedelsimportörer som inte accepterar råvaror som gödslats med ämnen baserade på mänsklig avföring, rapporterar Yle.

 

Kommentar:
I Köping produceras varje dygn 60 ton slam, året runt. Det slammet läggs på åkrarna och plöjs ner. Livsmedel och betande djur får därmed i sig även de giftiga ämnena som tillförts toaavloppsvattnet.

Slammet innehåller avloppslam från vora toaletter, men avloppsvatten från industrier, offentlig verksamhet och fårn vägar och hustak. För att rena blanding så att inte föreoreningar går ut i Mälaren tillsätts kemikalier, plastpartiklar, och gelbildande ämnen. Slutblandingen är därmed kraftigt förorenad.

Däremot det slam som produceras i små avlopp och hamnar i trekammarbrunnar och i spetiktankar, bedöms vara miljöfarlig verksamhet och körs till reningsverken, och blandas med ovanstående giftiga ämnen. Slutprodukten som blir kvar i reningsverket, slammet, betraktas nu som ett gödningsmedel och sprids därför på åkrarna.
Detta i stället för att ge näring till träd och buskar på den egna tomten.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *