Bblat-Köping/ Insändare: Små avlopp är miljöfarliga, men stora då?

Insändare: Små avlopp är miljöfarliga, men stora då?

Små avlopp som finns i fritidshusområden kallas miljöfarliga och där skall den enskilde bevisa deras ofarlighet…..

…..Det som blir kvar är avloppslammet som nu skall mixas ihop med resten av samhällets avfallsprodukter som aska från fjärrvärmeverken mm. Och fosforfällornas kalksten och några gram fosfor de tagit upp.  Nu kallas blandning ett sätt att återföra näring till jorden och man uppnår ett bra kretslopp…..

……De boende intill får acceptera luftburna sjukdomar och att diverse djur som råttor och sorkar,  fåglar och insekter sprider smitta. Därtill ständig bajslukt. Här är det kretslopp från staden som gäller.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *