Skyddad: Norrtälje/ Först fick jag betala en va-anslutningsavgift på 288 450 kr som jag betalar av på ett 10 årigt lån. Men jag är inte ansluten, ändå skall jag betala årlig avgift för systemet, det skall också obebyggda tomter göra.

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan: