Skyddad: Norrtälje/ Först fick jag betala en va-anslutningsavgift på 288 450 kr som jag betalar av på ett 10 årigt lån. Men jag är inte ansluten, ändå skall jag betala årlig avgift för systemet, det skall också obebyggda tomter göra.

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll: