Avloppsslam körs till sverige- ekonomisk vinst för andra länder

Flera länder i EU har infört eller kommer att införa krav på förbränning av slam och återvinning av näringsämnen eftersom halterna av en del ämnen som analyseras blivit så höga att man inte får sprida mer slam. Förbränning kostar dubbelt, så det är klart att det finns en stor vinstmarginal om man kan köra skiten till Sverige.

/Lars Hylander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *