Åstorp- Magleby/ insändare i HD: KOMMUNALA AVLOPPET KOMMER ATT BLI MILJÖFARLIG VERKSAMHET.

20-02-26
Min mening…….Göran Andersson !!
Översänder några rader om vad som händer på Söderåsen norrsida. Avloppsprojektet i byarna Magleby, Mårtenstorp och Högalid.
Tycker att det är hög tid att kommuninvånarna i Åstorp får reda på vad dom är med och betalar till. Samt att hur det slösas med kommunala pengar.
Citat: En slösad krona är stöld från kommuninvånarna.

Med vänlig hälsning
Ulf Mårtensson
Magleby Byaväg 56, 265 72 KVIDINGE
Tel: 070 – 242 60 00
_________________________________________________________
KOMMUNALA AVLOPPET KOMMER ATT BLI MILJÖFARLIG VERKSAMHET.
Efter många års kamp om att få bygga miljövänliga minireningsverk i byarna Magleby, Mårtenstorp och Högalid blev fastighetsägarnas förslag om detta nedröstat vid kommunalfullmäktigemötet i december 2018. Tung anledning till detta var Sverigedemokraternas och socialdemokraternas negativa tänkande om minireningsverkens funktion.
Kommunalrådet Ronny Sandberg uttalade bla att kommunen måste värna om vår vattentäkt, Kvidingefältet.
Sedan augusti, 2019 grävs och sprängs det i vägar och åkrar för att dra fram denna kommunala avloppsledning på åskanten.
Skiten skall till Kvidinge reningsverk som redan är för litet och som årligen får utföra bräddningsavlopp. Läs: Släppa orenat avloppsvatten rakt ut i bäcken bredvid reningsverket.
Ledning är nu grävd rakt genom vattentäktsområdet till Magleby. Vidare mot Mårtenstorp, och sedan några veckor tillbaka uppför åsen mot Högalid.
I Magleby och Mårtenstorp har det byggts pumpstationer som ska transportera skiten mot Kvidinge. Dessa pumpstationer är klara för bräddningsavlopp vid haverier i systemet.
Som innebär att orenat avlopp kan släpps rakt ut i bäckarna på åsen.
DETTA SKALL FÅ SKE MITT INNE I VATTENTÄKTSOMRÅDET.
Åter citat från kommunalrådet……….vi skall värna om vår vattentäkt.
Det blir miljöfarlig verksamhet av detta förfarande.
Frågan som vi fastighetsägare ställer oss.
Hur kunde detta avloppsprojekt godkännas i KF ???
Brist på kunskap är ett förslag från några fastighetsägare.
Kostnadskalkylen för projektet kommer garanterat att överstigas med åtskilliga miljoner.
Vi fastighetsägare får betala för amatörmässig projektering.
Någon sade….det blir dyra sittningar på toaletten.
Anslutningsavgift plus särkostnad skall betalas av den enskilde fastighetsägaren. Kommunen vill att även pumpbrunnar på fastigheterna skall anläggas och betalas av den enskilde.

Vi fastighetsägare i byarna på åsen skall inte behöva vara delaktiga i miljöfarlig verksamhet

Magleby 2020-02-26
Ulf Mårtensson, boende i Magleby
Lantmästare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *