Norran- Umeå/ Insändare: Enskilda avlopp – tillsynsmyndigheten övertolkar lagarna

Insändare: Enskilda avlopp – tillsynsmyndigheten övertolkar lagarna

Som miljö– och odlingsagronom menar jag att myndigheternas hysteri angående enskilda avloppsanläggningar saknar stöd i lagen. Enligt ramvattendirektivet, artikel 174, ska tillgängliga vetenskapliga och tekniska data beaktas samt lokala miljöförhållanden. Besluten ska tas nära medborgarna, nyttan och kostnaderna ska beaktas om åtgärder ska vidtas eller inte. Allt detta gäller enskilda avlopp. Jag menar att det är vvs-branschen, med hjälp av myndigheterna, som vill tvinga alla att bygga om sina tidigare fullt fungerande enskilda avlopp……

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *