dt- Falun/ Utred ekonomin innan man sätter igång ytterligare VA-utbyggnad i Falun

Insändare: Utred ekonomin innan man sätter igång ytterligare VA-utbyggnad i Falun

Det finns fortfarande stora risker att Falun kommer att drabbas av extremt höga kostnader för utbyggnad av vatten- och avloppsnätet. Det finns områden där kostnaden per anslutningspunkt skulle överstiga en miljon kronor. Hela risken bygger på ett inbyggt systemfel……

…. Även miljökrav måste hållas på en rimlig nivå och nyttan vara proportionerlig kostnader. Det finns faktiskt någonting mellan allmän VA och inte göra någonting alls.

Falun bör inte besluta om ett enda område till med allmän vatten och avlopp innan utredningen om alla ekonomiska, tekniska, miljö- och hälsoaspekter är klar.

Dietmar Gleich (L), Falun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *