Den lilla människan Anna, 2020-02-23, ”Jag läser och blir upprörd”

”Jag läser och blir upprörd”

Jag läser det senaste på va i tiden och blir paralyserad.

Att det inte planeras några mätningar i Stäholmsbäcken (anm: Hallstahammar, Tränsta) innan jätteprojektet med slamplattan gör mig frustrerad.

Det borde vara en naturlig företeelse av en kommun att ha framförhållning i ett sådant enormt projekt som kan drabba miljön.

Jag funderar också över om det finns boende nära denna bäck som sedan i framtiden kommer få tvångsåtgärder av sina avloppsbrunnar med hänvisning till för högt fosforutsläpp i gällande bäck? Hur ska de (om det nu finns några?) då kunna påvisa att det inte är deras utsläpp som ger negativ påverkan utan att kunna visa att bäcken varit ok innan?
Och hur kan dessa kommuner försvara att en sådan slamhantering får förläggas så nära vatten och boende samtidigt som man utdömer enskildas brunnar?
Jag får liksom inte ihop detta…

Och bryr man sig inte om sina kommuninvånares hälsa?
Det kan inte vara helt ofarligt att förlägga detta så nära boende.

Jag kan för mitt liv inte förstå att dessa kommuner inte står på respektive medborgares sida i denna fråga.

Kommuner ska väl slå vakt om alla kommuninvånares ve och väl?

Nej, det här tycker jag är förfärligt och skamligt av dessa kommuner.

Hur i hela fridens namn tänker man?!?

Som kommunpolitiker har man ansvar för hela kommunen och alla dess invånare även om problematiken med slam är svårhanterlig, det begriper jag efter allt jag läst.

Men det hjälper inte.

Problematiken får inte gå ut över medborgarnas hälsa och livsmiljö.

Punkt.

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *