ATL/ Enskilda avlopp har ingen negativ miljöpåverkan

Enskilda avlopp har ingen negativ miljöpåverkan

På landsbygden är det egna avloppet ofta en naturlig del i kretsloppet, stoppa häxjakten på enskilda avlopp och gör en bedömning från fall till fall, uppmanar Ulla Forsling från Umeå.

….I Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet, paragraf 12, står det: ”Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut -avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre rening än slamavskiljning. Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan olägenhet för hälsa eller miljö.”

Observera att förordningen inte använder ordet risk utan olägenhet.

Med vattenområde avses i Miljöbalken ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. Det innebär för de flesta av oss som bor i glesbygden att det inte krävs mer -rening än slamavskiljning. Kommunen har inget stöd i lagen när den på sin hemsida påstår att grundkravet alltid är en längre rening än slamavskiljning……

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *